PŘÍPAD 108


Pravidlo 28.1, Plachtění po dráze
Pravidlo 31, Dotek značky

Pravidlo 44.1(b), Tresty v čase incidentu: Přijetí trestu
Pravidlo 44.2, Tresty v okamžiku incidentu: jedno a dvou-otáčkové tresty

Když přijímá trest za dotyk značky, loď nemusí udělat kompletní otáčku o 360° a také může přijmout trest, když plynule obeplouvá značku. Obeplutí značky bude zároveň splněním trestu, pokud toto obeplutí zahrnuje obrat a halzu a pokud je provedeno bez prodlení poté, co se loď uvolnila od značky a jiných lodí, a pokud nevznikne žádná pochybnost o tom, že získala výhodu.

Zjištěné skutečnosti

V každé ze čtyř zobrazených situací se loď dotkla značky dráhy, kterou obeplouvá levobokem, a provede otočku, která zahrnuje jeden obrat a jednu halzu.

Otázka
V které situaci přijetí trestu splňuje pravidla 44 a 28.1?

Odpověď
Když loď poruší pravidlo 31, jejím trestem je obvykle jedno-otáčkový trest. Avšak pokud při dotyku značky způsobí zranění nebo vážnou škodu nebo získá významnou výhodu v rozjížďce nebo v závodě, jejím trestem je vzdání (viz pravidlo 44.1(b)).V každé vyobrazené situaci vykonaný jedno-otáčkový trest splňuje pravidlo 44.2 za předpokladu, že

(a) Co nejdříve, ale před zahájením trestu, se loď uvolní od ostatních lodí a nezavazí jim, dokud trest nedokončí;
(b) když začíná trest, již se značky nedotýká; a
(c) provede svůj trest bez prodlení poté, co se uvolní od ostatních lodí

Pravidlo 44.2 nepožaduje po lodi, která přijímá jedno-otáčkový trest, aby provedla otočku o plných 360°nebo o jiný konkrétní počet stupňů a také ji nezakazuje provést trest současně s provedením jiného manévru jako například obeplutí značky.
Každý ze čtyř vyobrazených trestů je v souladu s pravidlem 28.1. Z předpokladu, že provázek, který znázorňuje dráhu lodě, když je napnut, leží na požadované straně značky. Loď by splnila pravidlo 28.1, i kdyby (není zahrnuto mezi čtyři vyobrazené případy) provedení trestu znamenalo extra otočku o 360° kolem značky.

RYA 2005/4