PŘÍPAD 11

Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 19.2(a), Místo k obeplutí překážky: Poskytnutí místa u překážky
Pravidlo 20.1, Místo k obratu u překážky: Zvolání a odpověď
Pravidlo 20.3, Místo k obratu u překážky: Kdy se nevolá
Pravidlo 64.1(c), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny

Když jsou lodě u překážky v krytí včetně případu, kdy překážkou je loď s právem plavby, vnější loď musí dát vnitřní lodi místo k proplutí mezi ní a překážkou.

Souhrn skutečností
Na úseku křižování proti větru se k sobě přibližovaly tři lodě: PW a PL ostře proti větru v krytí na větru zleva a loď S na větru zprava. PL by mohla bezpečně proplout za zádí S. PW, která byla na kolizním směru s S a asi tři délky od ní, volala na PL o místo. PL volání ignorovala a udržovala svůj směr. Když PW odpadla, aby se vyhnula S, došlo mezi PW a PL k lehkému doteku. PW protestovala podle pravidla 19.2(a).
        Protestní komise zaujala stanovisko, že pravidlo 19.2(a) neplatilo s tvrzením, že PW mohla snadno obrátit na volnou vodu do návětří, aby se vyhnula. PW byla diskvalifikována podle pravidla 20.1 a odvolala se.

Rozhodnutí
Loď S byla překážkou, kterou PW a PL hodlaly minout po stejné straně. Proto se uplatní pravidlo 19. Podle pravidla 19.2(b) PW měla právo na místo pro proplutí mezi PL a zádí S. PL neposkytla PW odpovídající místo, a tak PL porušila pravidlo 19.2(b). PL byla subjektem pravidla 14, ale nemůže být pro porušení tohoto pravidla potrestána, protože měla právo plavby proti PW a nevznikla škoda ani zranění.
        PW nemohla vědět, že PL neudělá nic, aby poskytla odpovídající místo, až do toho okamžiku, kdy chtěla proplout mezi S a PL. PW porušila pravidlo 11, ale byla k tomu donucena chybou lodě L, která jí měla poskytnout místo podle pravidla 19.2(b). Proto podle pravidla 64.1(c) je PW zproštěna vindro porušení pravidla 11. Rovněž, když začalo být zřejmé, že PL neposkytne místo, nebylo rozumně možné pro PW zabránit doteku, který nastal, proto PW neporušila pravidlo 14.
        Po PW není požadováno, aby „obrátila na volnou vodu, aby se vyhnula“, protože PL nevolala podle pravidla 20.1 o místo k obratu, aby se mohla vyhnout lodi S. Pravidlo 20.3 zakazuje lodi PW takové zvolání, protože by nemusela udělat žádnou změnu kurzu, aby se vyhnula lodi S.
56
Odvolání lodě PW je vyhověno. Rozhodnutí protestní komise diskvalifikovat PW se ruší. PW je vráceno pořadí a PL je diskvalifikována.

RYA 1964/18