PŘÍPAD 110

Pravidlo 62.1(b), Náprava

Loď, která byla fyzicky poškozena kontaktem s jinou lodí, která porušila pravidlo části 2, je oprávněna pro nápravu pouze tehdy, pokud tato škoda významně zhoršila její bodové hodnocení. Kontakt mezi loděmi není nezbytný, aby mohla vzniknout fyzická škoda nebo zranění. Zhoršení bodového hodnocení lodě, které bylo způsobeno manévrem, který udělala, aby zabránila doteku, není sám o sobě důvodem k nápravě. Zranění se vztahuje na tělesné zranění osoby a škoda podle pravidla 62.1(b) se vztahuje pouze na fyzickou škodu na lodi nebo její výstroji.

Zjištěné skutečnosti
Po lodi B je vyžadováno, aby se vyhýbala lodi A. Avšak B se srazila s A, udělala otáčku o 180° před tím, než byla schopna pokračovat k další značce. Loď A ztratila v cíli kvůli tomuto incidentu pět míst. Protestovala na B a požadovala nápravu podle pravidla 62.1(b). Během projednávání bylo zjištěno, že na lodi A vznikla fyzická škoda, ale tato škoda neovlivnila její rychlost a schopnost normálně dokončit. Protest A byl přijat a A byla diskvalifikována.

Otázka 1
Má A právo na nápravu?

Odpoveď 1
Ne. Podle pravidla 62.1(b) musí samotná škoda být důvodem, proč bodování lodě je podstatně horší. V tomto případě škoda neměla vliv na bodový výsledek lodě A.

Otázka 2
Musí dojít mezi loděmi ke kontaktu, aby mohla být udělena náprava podle pravidla 62.1(b)?

Odpoveď 2
Ne. Loď, jejíž člen posádky byl zraněn nebo která byla fyzicky poškozena, když jednala, aby zabránila kontaktu s jinou lodí, která porušila pravidlo části 2, může mít nárok na nápravu, pokud bylo dokázáno, že tímto bylo její bodové hodnocení významně horší.

Otázka 3
Pokud by nedošlo ke kolizi, protože A byla schopna zabránit doteku s B tím, že by změnila směr o 180° a ztratila tím pět míst, utrpěla zranění nebo škodu podle terminologie použité v pravidle 62.1(b)?

Odpoveď 3
Ne. „Zranění“ v závodních pravidlech se vztahuje pouze na tělesné zranění osoby a „škoda“ je omezena pouze na fyzickou škodu na lodi nebo její výstroji.

USSA 1996/73 a 2007/98