PŘÍPAD 111

Pravidlo 30.2, Startovní tresty: Pravidlo vlajky Z
Pravidlo 30.3, Startovní tresty: Pravidlo černé vlajky

Pokud je loď potrestána podle pravidla 30.2 nebo podle pravidla 30.3 po startovní sekvenci, které vyústila ve všeobecné odvolání, je správným jednáním závodní komise ji potrestat, i když rozjížďka byla odložena před touto startovní sekvencí nebo v průběhu pozdější startovní sekvence znamení odkladu bylo dáno před startovním znamením.

Zjištěné skutečnosti pro otázku 1
Start čtvrté rozjížďky závodu byl naplánován na 10:00, ale byl odložen o 30 minut, když závodní komise čekala na vítr. S přípravným znamením závodní komise vztyčila vlajku Z. Loď A byla v poslední minutě před startovním znamením identifikována uvnitř trojúhelníku, který tvoří konce čáry a první značka. Po startovním znamení závodní komise signalizovala všeobecné odvolání. Závodní komise začala další startovní sekvenci a rovněž použila vlajku Z. Závodní komise po spuštění této přípravné vlajky, ale před startovním znamením, signalizovala odklad. Později závodní komise zahájila třetí sekvenci a tentokrát byla úspěšná a čtvrtá rozjížďka byla dokončena. Lodi A byl udělen 20% bodový trest. Ta podala žádost o nápravu na základě toho, že rozjížďka byla odložena, dokonce dvakrát, před svým startovním znamením, a proto podle třetí věty pravidla 30.2 by neměla být penalizována.

Otázka 1
Když závodní komise lodi A uložila 20% bodový trest, jednala správně podle pravidla 30.2?

Odpověď 1
Ano. Závodní komise jednala správně podle pravidla 30.2. První tři věty pravidla 30.2 se vztahují k jediné startovní sekvenci. Startovní sekvence, ve které A byla v poslední minutě před startovním znamením identifikována v trojúhelníku, který tvoří konce čáry a první značka, nebyla odložena nebo přerušena před startovním znamením. Proto závodní komise jednala správně, když lodi A uložila 20% trest. Toto jednání nebylo opomenutím, proto A nemá na nápravu nárok.
Pokud by v druhé startovní sekvenci byla nějaká loď identifikována v zakázaném trojúhelníku v poslední minutě před startovním znamením, potom by se jednalo o chybu závodní komise, jestliže by podle pravidla 30.2 udělila této lodi 20% bodový trest.

Zjištěné skutečnosti pro otázku 2
Zjištěná fakta jsou stejná jako u otázky 1 mimo toho, že by byla pro první a druhou sekvenci použita černá vlajka, a A by byla diskvalifikována bez projednání.

Otázka 2
Když by závodní komise diskvalifikovala A bez projednání, jednala by správně podle pravidla 30.3?

Odpověď 2
Ano. Důvod uvedený u odpovědi 1 je stejný i zde. Závodní komise by jednala správně, kdyby diskvalifikovala A bez projednání, a by neměla nárok na nápravu.
Pokud by v druhé startovní sekvenci byla nějaká loď identifikována v zakázaném trojúhelníku v poslední minutě před startovním znamením, potom by se jednalo o chybu závodní komise, jestliže by ji závodní komise diskvalifikovala bez projednání podle pravidla 30.3.

ISAF 2009