PŘÍPAD 112

Pravidlo 28.1, Plachtění po dráze
Pravidlo 61.1(a), Požadavky na protest: informování protestovaného

Definice, Dokončení

Jestliže loď udělá chybu ohledně plachtění po dráze, druhá loď ji může o svém úmyslu na ni protestovat, když tuto chybu udělala nebo při první rozumné příležitosti po dokončení nebo kdykoliv mezi tím.

Zjištěné skutečnosti
Loď A obeplula první značku chybnou stranou. Potom aniž by tuto chybu opravila, obeplula zbývající dráhu správně a proplula cílovou čárou ze směru od poslední značky. Jiná loď, loď B, viděla, jak A obeplula první značku chybnou stranou a rozhodla se na ni protestovat.

Otázka 1
Kdy A porušila pravidlo 28.1?

Odpověď 1
A udělala chybu, když obeplula první značku chybnou stranou. Avšak pravidlo 28.1 ji umožňuje, aby svoji chybu napravila kdykoliv před dokončením, ale ne po něm. Proto A neporušila pravidlo 28.1, dokud nedokončila.

Otázka 2
Loď A dokončila, když protnula cílovou čáru?

Odpověď 2
Loď A dokončila za předpokladu, že protnula cílovou čáru v souladu s definicí „dokončení“ bez ohledu na to, zda provázek její dráhy splňuje požadavky pravidla 28.1.

Otázka 3
Kdy musí loď B informovat loď A, že hodlá na ni protestovat?

Odpověď 3
Pravidlo 61.1(a) požaduje po lodi, která hodlá protestovat, aby informovala druhou loď „při první rozumné příležitosti“. Normálně se tak stane zvoláním „protest“ a vztyčením červené vlajky.
        Ačkoliv A neporušila pravidlo 28.1, dokud nedokončila (odpověď 1), ale to, že obeplula značku chybnou stranou a pokračovala v rozjížďce, aniž by opravila svoji chybu, dává B dostatečný důvod k tomu, aby protestovala. Proto v této situaci může B oznámit lodi A svůj úmysl protestovat v okamžiku, kdy loď A obeplouvá značku chybnou stranou nebo při první rozumné příležitosti po dokončení nebo kdykoliv mezi tím.

RYA 2003/4