PŘÍPAD 113   

Pravidlo 20.1, Místo k obratu u překážky: Zvolání a odpověď

Když loď zvolá podle pravidla 20.1 o místo k obratu, všechny lodě, které toto zvolání slyšely a mají jí dávat místo k obratu, musí tak učinit.

Zjištěné skutečnosti
L, M a W plují na větru zprava a na směru ostře proti větru. Přibližují se k překážce a bezpečnost plavby vyžaduje, aby učinily významnou změnu směru, aby se jí vyhnuly. Překážka není značkou. Když jsou lodě v pozici, která je vyobrazena na obrázku, L zvolá dostatečně hlasitě „místo k obratu“, aby ji slyšely M a W. Když L zvolala, bylo jasné, že obě M a W budou muset obrátit, aby obě poskytly místo L, a zároveň M nemá dostatek místa k obratu, aby se vyhnula W.

Otázka 1
Vyžaduje pravidlo 20.1, aby W odpověděla na zvolání L?

Odpověď 1
Ano. Pokud loď, která není nejblíže k lodi, která zvolala, slyšela toto zvolání a bude muset odpovědět na toto zvolání, je „volanou“ lodí ve smyslu pravidla 20.1 a musí podle toho reagovat.

Otázka 2
Je M povinna zvolal na W o místo k obratu ihned, kdy zaslechla zvolání lodě L?

Odpověď 2
Ano. Pokud W ještě neodpověděla na zvolání L. Protože v tomto případě M nemůže odpovědět „obrať ty“, je po ní požadováno pravidle 20.1(b) odpovědět na zvolání L obratem jak nejrychleji je to možné. Proto, pokud M nemůže z důvodu přítomnosti W obrátit, musí okamžitě zvolat na W o místo k obratu. Pokud tak neučiní a díky tomu nemůže obrátit jak nejrychleji je to možné, porušila pravidlo 20.1(b).

ISAF 2009