PŘÍPAD 114   

Pravidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 18.2, Místo u značky, Poskytnutí místa u značky
Definice, Místo u značky
Definice, Místo

Když loď má nárok na místo, prostor, na který má nárok, zahrnuje prostor, aby mohla vyhýbat jiným lodím nebo jim poskytnout místo, pokud to po ní pravidla požadují.

Zjištěné skutečnosti pro otázku 1
A,B a C byly v krytí na stejném větru, když první z nich vplula do zóny. A je vnější, C je vnitřní a B je mezi nimi.

Otázka 1
Vyžaduje pravidlo 18.2, aby A poskytla dostatek prostoru proto, aby B mohla poskytnout C místo u značky?

Odpověď 1
Ano. B musí dát C místo u značky a A musí dát místo u značky B. Definice Místa u značky zahrnuje již definovaný výraz „místo“, které zahrnuje prostor pro manévrování s jachtařskou zručností. Prostor, který B potřebuje, aby mohla manévrovat s jachtařskou zručností, zahrnuje prostor k tomu, aby splnila své povinnosti vůči C. Proto pravidlo 18.2 vyžaduje po A, aby poskytla B dostatek prostoru k tomu, aby mohla dát C místo u značky.

Zjištěné skutečnosti pro otázku 2
L, M a W jsou v krytí na stejném větru, L je závětrná, W návětrná a M uprostřed mezi nimi. L nepodléhá omezení správného směru a vyostřuje.

Otázka 2
Vyžaduje pravidlo 16.1, aby L poskytla M dostatek prostoru, aby M mohla dát místo W, aby se ta mohla vyhýbat?

Odpověď 2
Ano. Když M mění směr, aby se vyhýbala L, pravidlo 16.1 požaduje po M, aby poskytla W místo k vyhýbaní. Prostor, který M potřebuje, aby mohla manévrovat s jachtařskou zručností, zahrnuje prostor, který potřebuje k tomu, aby mohla splnit své povinnosti vůči W. Proto pravidlo 16.1 požaduje po L, aby dala M dostatek prostoru, aby ta mohla poskytnout W místo k vyhýbání.

Zjištěné skutečnosti pro otázku 3
Značka na pravé straně startovní čáry je obklopena splavnou vodou. Lodě L a W jsou v krytí na větru zprava a přibližují se ke startovní čáře, aby odstartovaly. L pluje směrem, který by minul značku dostatečně daleko a je zde dostatek prostoru, aby W mohla proplout mezi L a značkou. W vplula do prostoru, který jí L volně poskytla. Když je W vedle značky, L vyostřuje a W, aby se vyhýbala, okamžitě odpovídá vyostřením. Avšak aby se W vyhýbala L, je donucena se dotknout značky.

Otázka 3
Vyhověla L pravidlo 16.1?

Odpověď 3
Ne. Po W je požadováno, aby se podle pravidla 11 vyhýbala, a, jak je uvedeno v úvodu sekce C, nemá nárok na místo podle pravidla 19 nebo na místo u značky podle pravidla 18. Avšak když L mění směr, W má nárok na místo, aby se podle pravidla 16.1 mohla L vyhýbat. Změna směru lodě L donutila W, když se vyhýbala, porušit pravidlo 31. Není jachtařské se dotýkat značky, a proto L neposkytla W prostor, aby se mohla s jachtařskou zručností vyhýbat. L porušila pravidlo 16.1 a W je podle pravidla 64.1(c) zproštěna viny pro její porušení pravidla 31.

Zjištěné skutečnosti pro otázku 4
Stejné skutečnosti jako u otázky 3 s tím rozdílem, že buďto platí pravidlo B2.5 nebo je pravidlo 31 plachetními směrnicemi zrušeno a značka je prám závodní komise.

Otázka 4
Vyhověla L pravidlo 16.1?

Odpověď 4
Ne. Dotek se značkou představuje riziko škody buď na závodící lodi nebo na prámu závodní komise a přijetí takového rizika není jachtařské.

ISAF 2010