PŘÍPAD 12

Pravidlo 11, Na stejném větru, krytí
Pravidlo 18.1, Místo u značky: Platnost pravidla 18
Pravidlo 18.2(b), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky
Pravidlo 18.5, Místo u značky: Zproštění viny
Definice, Zcela vpředu a zcela vzadu; Krytí

Pro určení práva vnitřní lodě na místo u značky podle pravidla 18.2(b) není podstatné, že lodě se přibližují na velice rozdílných kurzech, pokud, když první z nich vpluje do zóny, je mezi nimi krytí.

Souhrn skutečností
OL a IW se přibližovaly ke značce, kterou obeplouvaly pravobokem. Vítr byl slabý, proud měl rychlost 2 uzly a stejný směr jako vítr. IW, která plachtila výše od značky, aby kompenzovala vliv proudu, se nyní přibližovala ke značce s proudem skoro na zadní vítr. OL, na druhé straně, byla závětrná a v pozici 1 přibližně dvě délky lodě od značky stoupala pomalu proti proudu. IW dvakrát volala o místo a OL dvakrát odpověděla „Nemůžeš zde proplout“. V posledním okamžiku, krátce po pozici 3 v nákresu IW vyostřila, aby zahájila manévr obeplouvání značky, OL se pokusila ji poskytnout místo, ale mezi oběma loděmi došlo ke kontaktu. Nedošlo ke škodě nebo ke zranění.


OL protestovala podle pravidla 11, ale byla diskvalifikována podle pravidla 18.2(b). Odvolala se s tvrzením, že bylo nelogické a mimo záměr definice krytí a pravidla 18 se domnívat, že dvě lodě jsou v krytí, když jejich kurzy se liší o 90 stupňů. Také tvrdila, že účelem pravidla 18 je chránit před nebezpečím doteku se značkou loď, která není schopna proplout za zádí vnější lodě. Kromě toho argumentovala tím, že způsobem, jakým se IW přibližovala ke značce, pokud by nevyostřila, byla schopna snadno proplout za zádí OL a že IW nebyla vnitřní lodí až do posledního okamžiku před kontaktem.

Rozhodnutí
Odvolání lodě OL se zamítá. Diskvalifikace OL je potvrzena.

Lodě měly minout značku po stejné požadované straně a byly na stejném větru, a proto pravidlo 18 platilo po pozici 1, když OL vplula do zóny. Lodě byly od toho okamžiku až do kontaktu v krytí, a proto platí první věta pravidla 18.2(b), která omezuje práva lodě OL tím, že po ní vyžaduje, aby poskytla IW místo u značky. OL lodi IW místo u značky nedala, a tak je diskvalifikována podle pravidla 18.2(b). Je nutno zdůraznit, že OW porušila také pravidlo 14, protože mohla zabránit doteku, ale protože OL byla lodí s právem plavby a kontakt nezpůsobil zranění nebo škodu. Nemůže být podle pravidla 14 potrestána.
        Následkem chyby OL poskytnout lodi IW místo u značky, na které měla nárok, IW porušila pravidlo 11, když se snažila místo u značky přijmout, a proto je zbavena viny podle pravidla 18.5)b). IW také porušila pravidlo 14, protože mohla zabránit doteku, ale není potrestána, protože byla lodí s právem na místo u značky a nedošlo ke škodě ani zranění.

RYA 1964/19