PŘÍPAD 13

Pravidlo 11, Na stejném větru, krytí
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 15, Získání práva plavby
Pravidlo 16.1, Změna směru

Pravidlo 17, Na stejném větru; správný směr
Definice, Správný směr 

Závětrná loď neporuší pravidlo, když před svým startovním znamením pluje směrem, který je ostřejší než směr návětrné lodi.

Souhrn skutečností
Když dvě lodě délky 14 stop manévrovaly před startovním znamením a překřížily startovní čáru. Zatímco odpadaly, aby se vrátily na předstartovní stranu, L z počátku návětrná loď získala závětrnou pozici tím, že proplula za zádí W. Bezprostředně po pozici 4 L vyostřila do směru ostře proti větru a plachtila přímo na levou stranu startovní čáry. W během toho s povolenými otěžemi plachtila pomaleji podél startovní čáry. V pozici 5 došlo ke kontaktu, ráhno W se dotklo bočního vantu L. L protestovala na W podle pravidla 11. W proti ní protestovala podle pravidla 12 a 15.
        Protestní komise zjistila, že L měla právo plavby podle pravidla 11 od okamžiku, kdy zaujala stálý kurz, až do kontaktu. W měla dostatek místa k vyhýbání, ačkoliv by přejela startovní čáru předčasně, mohla tak učinit. Proto se zamítá protest W a přijímá se protest L. W se odvolala a současně uvedla pravidlo 16.1.

Rozhodnutí
Odvolání lodě L se zamítá. Mezi pozicemi 2 a 3 L získala krytí v závětří W a získala tím právo plavby podle pravidla 11, ale omezené požadavky pravidla 15, které požaduje, aby z počátku poskytla místo W, aby se jí mohla vyhnout. L vyhověla tomuto požadavku, protože poskytla W místo k vyhýbání. Právě po pozici 4, když L vyostřila do směru ostře proti větru, byla povinována pravidlem 16.1 poskytnout lodi W místo k vyhýbání a také tuto povinnost splnila. Loď W z pozice zcela vzadu získala závětrné krytí vzhledem k L a zůstala méně než 2 délky trupu od ní. Proto měla povinnost dle pravidla 17 plachtit ne výše než svým správným směrem. Avšak, loď neměla žádný správný směr před svým startovním znamením (viz definice správného směru), protože startovní signál byl dán až po incidentu. Proto vyostření lodě L neporušilo pravidlo 17 a byla ve skutečnosti oprávněna vyostřit i více, než jak vyostřila, dokonce až do pozice přídí proti větru za předpokladu, že při takovém manévru neporuší pravidlo 16.1.
        Poté, kdy L získala závětrné krytí vzhledem k W, loď W byla povinna vyhýbat. Nevyhýbala však a proto její diskvalifikace podle pravidla 11 je potvrzena. Navíc, W porušila pravidlo 14, protože mohla dotyku zabránit.
        L také porušila pravidlo 14, protože pro ni bylo snadné nepatrně odpadnout a zabránit doteku. Avšak nebyla potrestána, protože nevznikla škoda nebo zranění.

RYA 1965/10