PŘÍPAD 14

Pravidlo 11, Na stejném větru, krytí
Pravidlo 14, Zabránění doteku 
Pravidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 17, Na stejném větru; Správný směr
Definice, Správný směr

Když následkem rozdílného mínění o správném směru závětrné lodě se dvě lodě na stejném větru přibližují, návětrná loď musí vyhýbat. Dvě lodě, které plují na stejném úseku blízko sebe, mohou mít odlišné správné směry.

Souhrn skutečností
Po obeplutí návětrné značky ve slabém větru se flotila rozdělila, některé lodě plachtily směrem k pobřeží, aby se dostaly z proudu, a druhé zůstaly na volném moři, kde očekávaly lepší vítr. L získala závětrné krytí k W z pozice zcela vzadu a značku obepluly v krytí. W si zvolila zůstat na volném moři zatímco L začala lehce vyostřovat a informovala W o svém úmyslu jet k pobřeží. W odpověděla „nemáš právo vyostřovat“. L odpověděla, že plachtí svým správným směrem a W jí musí vyhýbat. Diskuze chvíli trvala. L pokračovala ve změně směru. Lodě se dotkly a obě protestovaly. Protestní komise diskvalifikovala L podle pravidla 17, že plula nad svůj správný směr. L se odvolala.

Rozhodnutí
Když se díky rozdílnému názoru ohledně správného směru dvě lodě na stejném větru přibližují, W je povinna podle pravidla 11 vyhýbat a podle pravidla 14 zabránit doteku.
        Případ zobrazuje skutečnost, kdy dvě lodě na stejném úseku dráhy, které jedou blízko sebe, mhou mít rozdílné správné směry. Který z rozdílných kurzů k další značce je rychlejší nemůže být dopředu určeno dopředu a není nezbytně určeno tím, která z lodí bude u další značky první.
        Základem pro protest W bylo, že L jela nad svůj správný směr, zatímco se na ni vztahovalo pravidlo 17. Obrana L a proti-protest vycházely z toho, že kurz, kterým se rozhodla jet mimo proud k pobřeží, by jí mohl pomoci dokončit dříve, a proto tento kurz byl pro ni správným směrem. Navíc L argumentovala tím, že W porušila pravidla 11 a 14.
        Zjištěné skutečnosti neprokázaly, že L plula nad svůj správný směrů, a proto pravidlo 17 neporušila. Když L lehce vyostřila mezi pozicí 1 a 2, W měla místo k vyhýbání, proto L neporušila pravidlo 16.1. L mohla zabránit doteku s W. Neučinila tak, a proto porušila pravidlo 14, ale není potrestána, protože dotek nezpůsobil škodu nebo zranění.

Odvolání lodě L se vyhovuje. L je vráceno původní pořadí a W je diskvalifikována podle pravidel 11 a 14.

RYA 1966/3