PŘÍPAD 15

Pravidlo 12, Na stejném větru, bez krytí
Pravidlo 13, Při obracení
Pravidlo 18.1(b), Místo u značky: Platnost pravidla 18

Pravidlo 18.2(b,c), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky
Definice, Místo u značky

Loď zcela vpředu, která obrací, aby obeplula značku, musí vyhovět pravidlu 13; Loď zcela vzadu má právo zachovat svůj směr a tím bránit druhé lodi v obratu.

Zjištěné skutečnosti
Lodě A a B se přibližují k návětrné značce, kterou mají obeplouvat levobokem. Plují rovnoběžně na směru ostře proti větru, loď je zcela vpředu před B. A očekává, že B, jakmile dosáhne značky, udělá obrat, aby značku obeplula a plula směrem k další značce. Místo toho B nemění svůj směr, jak je vyobrazeno na obrázku, a pluje dál za značku.

Otázka
Má loď B právo držet svůj směr a tímto bránit lodi A, aby obrátila?

Odpověď
Ano. Po dobu, kdy A zůstává na větru zleva, loď B je podle pravidla 12 povinna vyhýbat, protože A byla zcela vpředu, když vplula do zóny, a B je rovněž povinna podle pravidla 18.2(b) jí poskytnout místo u značky. Za předpokladu, že B vyhýbá lodi A a dává jí místo u značky, i kdyby A vyostřila (dokonce kdyby A vyostřila na směr přídí proti větru), je B oprávněna plout jakýmkoliv směrem, který si zvolí, včetně toho, že zachová svůj směr. Avšak B od okamžiku, kdy A opustí zóny, jí nemusí dávat místo u značky. (viz pravidlo 18.2(c))
        Jestliže by A obrátila, potom od okamžiku, kdy přejde přes směr přídí proti větru, všechny části pravidla přestávají platit, protože lodě již budou na opačném větru (viz pravidlo 18.1(b)). Navíc, loď A již nebude losí s právem plavby podle pravidla 12, kdežto lodí s právem plavby bude B podle pravidla 13.

RYA 1966/8