PŘÍPAD 17

Pravidlo 13, Při obracení

Loď již není subjektem pravidla 13, když je na směru ostře proti větru bez ohledu na její pohyb vůči vodě nebo na nastavení plachet.

Otázka
Pravidlo 13 platí, dokud loď, která obrací, není na směru ostře proti větru. Avšak pravidlo neříká, zda loď, když získá směr ostře proti větru, musí být v pohybu. Je to myšleno tak, že v okamžiku, kdy pravidlo 13 přestává platit, se loď musí skutečně pohybovat ve vodě ve směru ostře proti větru a ne pouze být na takovém směru?

Odpověď
Loď již není subjektem pravidla 13, když je na směru ostře proti větru, bez ohledu na její pohyb vodou nebo nastavení jejich plachet.

RYA 1967/8