PŘÍPAD 19

Pravidlo 14(b), Zabránění doteku
Pravidlo 44.1(b), Tresty v čase incidentu: Přijmutí trestu
Pravidlo 60.3(b), Právo protestovat: Právo na nápravu nebo akce dle pravidla 69
Pravidlo 61.1(a)(3), Požadavky protestu: Informování protestovaného
Pravidlo 62.1(b), Náprava
Pravidlo 63.5, Projednávání: Platnost protestu nebo žádosti o nápravu
Pravidlo 64.3(a), Rozhodnutí: Rozhodnutí o měřičském protestu

Interpretace pojmu „škoda“.

Otázka
Je v závodních pravidlech speciální pojem „škoda“?

Odpověď
Ne. Není možné definovat „škodu“ vyčerpávajícím způsobem, ale jeden současný anglický slovník říká „škoda.....narušuje hodnotu nebo užitečnost něčeho“.

Tato definice naznačuje otázky. Příkladem jsou:
1. Byla současná tržní hodnota jakékoliv části lodě nebo lodě jako celku snížena?
2. Stala se jakákoliv část lodě nebo její výstroje méně funkční?

RYA 1968/2