PŘÍPAD 20

Pravidlo 1.1, Bezpečnost: Pomoc v nebezpečí
Pravidlo 62.1(c), Náprava

Když je možné, že loď je v nebezpečí, druhá loď, která ji poskytuje pomoc, má nárok na nápravu, i když její pomoc nebyla vyžádána nebo když bylo později zjištěno, že jí nebezpečí nehrozilo.

Souhrn skutečností­
Loď A se během rozjížďky převrátila a loď B, která to viděla, jí přijela nabídnout pomoc. A pomoc přijala a B současně vzala 2 členy její posádky na palubu. Potom po několik minut všichni pracovali, aby vzpřímili A, která měla špičku stěžně zabořenou v blátě. Po návratu na břeh B požádala podle pravidla 62.1(c) o nápravu. Protestní komise vzala ve svém rozhodnutí ohled na několik skutečností. Za prvé, kormidelník A byl vysoce zkušený jachtař. Za druhé, vítr byl slabý, příliv stoupal a byl by v krátkém čase vyzdvihl a uvolnil stěžeň. Za třetí, A nežádala o pomoc, ale byla jí nabídnuta. Protože ani loď ani její posádka nebyly v nebezpečí, náprava byla zamítnuta. B se odvolala a uvedla, že pravidlo 1.1 nestanovuje lodi, která pomoc poskytuje, jakoukoliv povinnost, aby rozpoznala nebo později obhajovala, že to nebezpečí vyžadovalo.

Rozhodnutí
Odvolání lodě B je vyhověno. Loď, která je v pozici, kdy může pomoci druhé lodi, která může být v nebezpečí, je povinna tak učinit. Není důležité, zda protestní komise později rozhodla o tom, že skutečné nebezpečí nehrozilo a že pomoc nebyla vyžádána. B je oprávněna k nápravě. Protestní komise je přikázáno, aby znovu otevřela projednávání a rozhodla o patřičné nápravě podle požadavků a návodu uvedených v pravidle 64.2 a A10.

RYA 1968/14