PŘÍPAD 21

Definice, Místo
Definice, Správný směr
Definice, Místo u značky

Když vnější loď s právem plavby musí dát místo u značky vnitřní lodi, která je s ní v krytí, závisí velikost nutného prostoru na správném směru vnitřní lodi v daných podmínkách.

Otázka
Když loď s právem plavby musí dát místo u značky vnitřní lodi, která je s ní v krytí, jaký je maximální prostoru, který musí poskytnout? Jaký je minimální prostor, který musí poskytnout?

Odpověď
poskytnout místo, aby mohla plout svým správným směrem. Jestliže lodě v krytí jsou na stejném větru, místo u značky zahrnuje též místo pro obrat. Podle definice „místa“ se v tomto případě jedná o prostor, který vnitřní loď, řízena v daných podmínkách s jachtařskou dovedností, potřebuje aby mohla, když je u značky, plout svým správným směrem.
Správný směr vnitřní lodě je směr, kterým by plula, aby co nejrychleji dokončila v nepřítomnosti vnější lodě. To může vnitřní loď opravňovat k většímu prostoru, než který by potřeboval k obeplutí pouze s jachtařskou dovedností. Například v případě kdy by její rychlost byla zbrzděna prudkým manévrem, její správný směr může být stopa, která je dále od značky, než kdyby obeplouvala značku pouze s jachtařskou zručností. Všimněte si, že podle definice „místa u značky“, vnitřní loď v krytí není oprávněna plout svým správným směrem, když pluje ke značce; je oprávněna plout svým správným směrem pouze až, když je u značky.

Pojem „dané podmínky“ zasluhuje určitou úvahu. Například, pokud na malém jezeře a za slabého větru značku obeplouvají 2 malé ploutvové plachetnice, vnitřní loď bude potřebovat a může být spokojena s relativně malým prostorem, který je vyžadován pro proplutí trupu a správně přitažené ráhno. V opačném extrému, když se dvě kýlové lodě na rozbouřeném otevřeném moři blíží ke značce, která je zmítána vysokými vlnami, vnitřní loď může pro zajištění bezpečnosti potřebovat místo i větší než jedna délka trupu.

Výraz „s jachtařskou dovedností“ se uplatní na obě lodě. Za prvé je adresován vnější lodi a říká jí, že musí poskytnout vnitřní lodi dostatek místa, aby mohla při obeplouvání značky plout správným směrem a aby nebyla nucena konat zvláštní nebo neobvyklý manévr. Je také adresována vnitřní lodi. Ta si nemůže stěžovat na nedostatek prostoru, jestliže se jí nepodaří manévr vykonat s přiměřeně účinným zacházením s kormidlem, otěžemi a plachtami.

ISAF 1969/1