PŘÍPAD 22

Pravidlo 61.2(c), Požadavky protestu: Obsah protestu
Pravidlo 63.5, Projednávání: Platnost protestu nebo žádosti o nápravu
Pravidlo 64.1(a), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny

Při posuzování platnosti protestu není důležité, zda protestní komise myslí, že údajně porušené pravidlo citované v protestu není velmi pravděpodobně správné.

Souhrn skutečností­
Po kolizi blízko značky S protestovala na P a uvedla ve svém protestním formuláři, jak je vyžadováno pravidlem 61.2(c), pravidlo 18. Protestní komise označila protest za neplatný a odmítla protest projednávat s tím, že protest měl uvést pravidlo 10 a nikoliv pravidlo 18. Po projednávání a na dotaz stran sdělila, že protest mohl být uznán. S se odvolala.

Rozhodnutí
Pravidlo 61.2(c) požaduje, aby protestující v protestu označil jakékoliv pravidlo, o kterém se domnívá, že bylo porušeno. Neexistuje požadavek, že označené pravidlo nebo pravidla musí být to nebo ta, která jsou později určena, že byla porušena. Pro rozhodnutí o tom, zda je protest platný, není důležité, že protestující označil pravidlo, které pravděpodobně nebude pravidlem, které bude použito. Je to protestní komise, která po zjištění skutečností rozhodne, které pravidlo bude použito. Pravidlo 64.1(a) říká, že diskvalifikace nebo jiný trest musí být uložen bez ohledu na to, zda použité pravidlo bylo nebo nebylo v protestu označeno.

Odvolání je přijato s tím, že protestní komise musí protest znovu projednat.

FIV 4/1967