PŘÍPAD 23

Pravidlo 10, Na opačném větru
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 19, Místo k obeplutí překážky
Definice: Zcela vpředu, zcela vzadu; krytí
Definice: Prekážka

Při kurzu na zadní vítr pravidlo 19 neplatí pro loď na větru zprava, která proplouvá mezi dvěma loděmi na větru zleva, které byly před ní. Pravidlo 10 vyžaduje od obou lodí na větru zleva, aby se vyhýbaly.

Souhrn skutečností
Tři lodě, jedna na větru zprava a dvě na větru zleva, pluly na zadní vítr. S dostihla PL a PW a vplula mezi ně, jak je ukázáno na obrázku. Všechny tři lodě pokračovaly na kurzech, které je pomalu přibližovaly, dokud se S nedotkla nejdříve PW a potom PL. PW protestovala na S s tvrzením, že S porušila pravidlo 19.2(c), protože PL jako závětrná loď tvořila překážku PW, která byla návětrná, a S neměla právo mezi ně vplout. Protestní komise diskvalifikovala PL a PW podle pravidla 10 a PW se odvolala.

Rozhodnutí
Když lodě pluly z pozice 1 do pozice 4, pravidlo 10 vyžadovalo jak po PW tak i po PL, aby se vyhýbaly S. Protože všechny tři lodě pluly více než 90° od větru, S a PL byly v krytí od pozice 1 do pozice 4, lodě S a PW byly v krytí krátce po pozici 2 také do pozice 4 (viz definice zcela vpředu, zcela vzadu; Krytí). Pravidlo 19 neplatí, protože během této doby neexistovala žádná překážka, kterou by dvě lodě míjely stejnou stranou. Předposlední věta definice „překážka“ znamená, že PW nebyla překážkou ani pro S ani pro PL, protože žádná z nich nebyla povinna lodi PW vyhýbat. Obdobně PL nebyla překážkou pro S nebo PW, protože S nebyla povinna se vyhýbat lodi PL. Protože PL a PW musely podle pravidla 10 vyhýbat lodi S, předposlední věta v definici znamená, že S byla překážkou jak pro PL tak i pro PW. Avšak, pravidlo 19 neplatí, protože v žádném okamžiku PL a PW nemíjely S po stejné straně. Také pravidlo 19.2(c), které bylo citováno v protestu lodě PW, platí pouze, když lodě míjí souvislou překážku, a jak praví poslední věta v definici překážky, závodící loď není nikdy souvislou překážkou.
        Mezi S a PW a mezi S a PL došlo k doteku. Avšak protože S byla uvězněna mezi PW a PL, když se jejich dráhy sbíhaly, nebylo pro S rozumně možné od okamžiku, kdy bylo zřejmé, že PW a PL nevyhýbají, zabránit kolizi. Proto S neporušila pravidlo 14.
        Podle pravidla 10 měla S právo plavby vůči oběma lodím na větru zleva, ale ani PL ani PW se nevyhnuly. Rozhodnutí protestní komise diskvalifikovat obě lodě podle pravidla 10 zůstává v platnosti a odvolání je zamítnuto.

RYA 1970/1