PŘÍPAD 24

Pravidlo 11, Na stejném větru, krytí
Pravidlo 12, Na stejném větru, bez krytí
Pravidlo 15, Získání práva plavbyy

Když loď získá krytí v závětří z pozice zcela vzadu, musí druhá loď neprodleně vyhýbat. Jestliže tak nemůže s jachtařskou dovedností učinit, nebylo jí dáno dostatečné místo. Pokud provede nadbytečný manévr, který způsobí dotek, nevyhýbala se tak, jak je po ní požadováno.

Zjištěné skutečnosti
Ve slabém větru dvě lodě A a B plují na boční vítr na větru zleva svým správným směrem k další značce, která je však ještě vzdálená. Původně je B zcela vzadu a přímo za A, ale pluje nepatrně rychleji a získá krytí v závětří A.

Otázky
1. Kdy se povinnost B podle pravidla 12 mění na práva závětrné plachetnice podle pravidla 11?
2. Jaké jsou povinnosti lodě B podle pravidla 15?
3. Jaké jsou povinnosti lodě A podle pravidla 11?

Odpovědi
Jakmile B získá krytí, pravidlo 12 přestává platit. Začíná povinnost lodě A vyhýbat podle pravidla 11 a omezení lodě B pravidlem 15, které vyjadřuje princip v pravidlech, který říká, že když se právo plavby náhle změní z jedné lodi na druhou, loď s nově získaným právem plavby musí dávat druhé lodi prostor a čas pro odezvu a poskytnout tímto příležitost k vyhýbání. Povinnost B podle pravidla 15 není trvalá, ale chrání A pouze dočasně a pouze jestliže reaguje okamžitě, když krytí započalo.
Pravidlo 11 vyžaduje, aby se A vyhýbala, a pokud se po ní vyžaduje, aby vyostřila, musí tak učinit. Jestliže to udělá s jachtařskou dovedností a přesto se jakákoliv část jejího trupu, posádky nebo výstroje dotkne části trupu, posádky nebo výstroje B, potom B porušila pravidlo 15 tím, že nedala A dostatek místa k vyhýbání. Avšak, nepotřebné nebo nadměrné vyostření lodě A, které způsobí dotek s B, je porušením pravidla 11. Ačkoliv B získala právo plavby podle pravidla 11, jakmile krytí začalo, její práva v tomto okamžiku jsou omezeny pravidlem 15.

RYA 1970/2