PŘÍPAD 25

Prvidlo 11, Na stejném větru, krytí
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Praidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 18.2(a), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky

Když vnitřní návětrná loď v krytí, která má právo na místo u značky, pluje u značky pod svůj správný směr, musí se vyhýbat vnější závětrné lodi a tato závětrná loď může vyostřit za předpokladu, že poskytne místo k vyhýbání.

Souhrn skutečností
Dvě 15 stopé lodě IW a OL se přibližovaly k závětrné značce, kterou obeplouvaly levobokem. IW získala vnitřní krytí s OL dříve, než vpluly do zóny, a OL dala IW prostor, aby mohla plout ke značce a aby, když byla u značky, mohla plout svým správným směrem. Když IW minula značku, OL začala vyostřovat na svůj správný směr ke značce. IW byla při manévru pomalejší a její ráhno, ještě dost povolené, zasáhlo kormidelníka a boční vant OL. V okamžiku doteku byla IW délku trupu od značky a přes 45° pod směrem ostře proti větru. Dotek nezpůsobil škodu ani zranění. IW protestovala na OL podle pravidla 18.2(b) a OL protestovala na IW podle pravidla 11.
        Protestní komise rozhodla, že IW neplula svým správným směrem, protože nevyostřila na směr ostře proti větru, když byla u značky. IW to nepopřela, ale vysvětlovala to svým systémem vedení otěží hlavní plachty z konce ráhna v porovnání se středovým vedením užívaným OL.
Protestní komise zamítla protest IW proti OL, potvrdila protest OL a diskvalifikovala IW pro porušení pravidla 11. IW se odvolala.

Rozhodnutí
Pravidlo 18.2(b) požaduje po OL poskytnutí místa IW, aby ta mohla plout ke značce a potom, u značky, plout svým správným směrem. Mezi pozicemi 1 a 2 OL jednoznačně dala IW místo, aby mohla plout ke značce. V pozici 2 loď IW byla již u značky a mezi pozicemi 2 a 3 byla oprávněna k místu, aby mohla plout svým správným směrem. Její správný směr v tomto okamžiku bylo vyostření na směr ostře proti větru a OL jí k tomuto místo poskytla. Proto OL neporušila pravidlo 18.2(b).
        Když OL vyostřila mezi pozicí 2 a 3, IW byla povinna podle pravidla 11 vyhýbat a OL jí byla povinna podle pravidla 16.1 poskytnout místo, aby tak mohla učinit. OL vyostřila přibližně o 30° o popojela vpřed 2 délky trupu. Dokonce i se systém otěží na konci ráhna se může loď s jachtařskou dovedností otočit o 30° a přitáhnout hlavní plachtu odpovídajícím způsobem. Proto OL poskytla IW místo k vyhýbání a OL neporušila pravidlo 16.1.
        OL mohla snadno zabránit doteku s IW a tak OL porušila pravidlo 14. Avšak nemůže pro to být potrestána, protože žádná z lodí nebyla poškozena a nedošlo zde ke zranění.
        IW plula pod svůj správný směr, ve skutečnosti plula jednu délku trupu pryč od značky na kurzu 45° pod směrem ostře proti větru a ve výsledku spotřebovala mnohem více místa, než na které měla podle pravidla 18.2(b) nárok. V průběhu incidentu byla IW povinna se vyhýbat OL podle pravidla 11. Krátce před dotekem IW porušila pravidlo 11, protože nevyhýbala.
        Pro IW bylo možné se doteku vyhnout, a proto IW rovněž porušila pravidlo 14. Avšak protože IW měla nárok na místo u značky a dotek nezpůsobil škodu nebo zranění, ani ona nemůže být podle pravidla 14 penalizována.
        Odvolání lodě IW se zamítá. Rozhodnuté protestní komise diskvalifikovat loď IW podle pravidla 11 je potvrzeno.

CYA 1971/9