PŘÍPAD 26

Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 16.1, Změna směru
Pavidlo 16.2
, Změna směru
Pravidlo 18.1, Místo u značky: Platnost pravidla 18

Loď s právem plavby nemusí jednat, aby zabránila doteku, dokud není jasné, že druhá loď nevyhýbá. Avšak když se loď s právem plavby mohla pokusit zabránit kolizi, jejímž výsledkem je škoda, ale nepokusila se, musí být potrestána podle pravidla 14.

Souhrn skutečností
Soling (loď S), a 505 (loď P) v různých závodech, se přibližovaly na opačném větru ke stejné značce. P, která stahovala spinakr a obeplouvala značku levobokem, nevěděla, že od S bylo požadováno obeplout ji pravobokem a že se k tomuto manévru chystala.
        Loď P neslyšela volání a nebyla si vědoma přítomnosti S, dokud obě lodě nebyly v pozici znázorněné v nákresu. V tomto okamžiku ji kosatník lodě P uviděl. Když kosatník spatřil loď S, vykřikl varování a uskočil stranou právě, když příď S narazila do trupu lodě P poblíž stěžně a způsobila škodu.
        P protestovala na S podle pravidla 14 na základě toho, že S mohla zabránit kolizi. S a dva svědkové dosvědčili, že S v žádném okamžiku před kolizí nezměnila svůj směr. S protestovala podle pravidla 10 s tvrzením, že jestliže by změnila směr, mohla by porušit pravidlo 16.1.
        Protestní komise diskvalifikovala P podle pravidla 10 a 14. P se odvolala.

Rozhodnutí
P jako loď, která se musí vyhýbat, nesplnila svoji základní povinnost udržovat výhled a neustále pozorovat okolí, aby mohla plnit povinnost vyhýbat a zabránit doteku. Porušila pravidla 10 a 14. Základním účelem pravidel Části 2 je zabránit doteku mezi loděmi. Všechny lodě, ať už mají právo plavby či nikoliv, mají za povinnost v každém okamžiku sledovat okolí.
        Pravidlo 18 neplatí, protože S a P neobeplouvaly značku stejnou stranou (viz pravidlo 18.1).
        Když bylo jasné, že P nevyhýbá, bylo po S požadováno pravidlem 14 jednat, aby zabránila doteku s P (viz pravidlo 14(a)). Před pozicí, která je na obrázku, bylo zřejmé, že lodě jsou na vzájemně konvergujících kurzech a že P nevyhýbá. V tomto okamžiku S mohla vyostřit a zabránit doteku s P. Taková změna směru lodě S by poskytla lodi P více místa k vyhýbání a nebylo by porušeno pravidlo 16.1. Dotek způsobil škodu. Proto S porušila pravidlo 14 a musí za to být potrestána (viz pravidlo 14(b)).
        P byla správně diskvalifikována podle pravidel 10 a 14, S je rovněž diskvalifikována podle pravidla 14.

RYA 1971/4