PŘÍPAD 27

Pravidlo 2, Čestné plachtění
Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 15, Získání práva plavby

Loď nemusí předvídat, že druhá loď poruší pravidlo. Když loď získá právo plavby v důsledku svého vlastního jednání, má druhá loď nárok na místo k vyhýbání.

Souhrn skutečností
Loď AS byla zcela vpředu před BP, když vplula do zóny. Loď AS mezi pozicí 1 a 2 byla jednu délku trupu do závětří a jednu délku trupu před BP, udělala obrat, jakmile doplula na mezní čáru značky. Téměř okamžitě byla zasažena a poškozena lodí BP, která plula rychlostí okolo deseti uzlů. Protestní komise diskvalifikovala AS pro porušení pravidla 15. Také diskvalifikovala BP podle pravidla 2 a zdůraznila, že BP věděla, že AS provede obrat, ale neudělala nic pro to, aby zabránila kolizi. BP se odvolala s tvrzením, že není povinna očekávat, že druhá loď provede obrat, na který nemá dostatek místa.

Rozhodnutí
Odvolání lodě BP je přijato. BP je vrácena zpět do pořadí.
        Po té, co AS vplula do zóny, BP musela vyhýbat lodi AS a poskytnout jí místo u značky podle pravidla 18.2(b). Obě tyto povinnosti skončily, když AS přešla přes směr přídí proti větru, protože lodě tak byly na opačném větru při křižování proti větru. Když AS přešla přes směr přídí proti větru, BP se stala lodí s právem plavby podle pravidla 13 a toto právo plavby měla, dokud se AS nedostala na směr ostře proti větru na větru zprava. V tomto okamžiku AS, která právě získala právo plavby podle pravidla 10, byla povinna podle pravidla 15 poskytnout BP místo k vyhýbání. BP neučinila nic, aby zabránila kolizi, ale co mohla učinit? S ohledem na její rychlost a vzdálenost, měla snad jednu nebo dvě sekundy, aby se rozhodla, co má učinit a také to provést. Je pevně zakotveno v základních principech pravidel práva plavby, že loď, která získá povinnost vyhýbat v důsledku jednání jiné lodi, má nárok na dostatek času, aby mohla reagovat. Ale také, i když bylo jasné, že AS by mohla udělat obrat, aby obeplula značku, BP nebyla povinna předvídat, že by AS mohla porušit pravidlo 15. BP neporušila ani pravidlo 2 ani pravidlo 14.

USSA 1971/140