PŘÍPAD 29

Pravidlo 19.2(b), Místo k obeplutí překážky: Poskytnutí místa u překážky
Pravidlo 19.2(c), Místo k obeplutí překážky: Poskytnutí místa u překážky
Definice, Překážka

Závětrná loď je překážkou pro návětrnou loď v krytí a pro třetí loď, která je zcela vzadu. Loď zcela vzadu může vplout mezi první dvě lodě v krytí a mít nárok na místo od návětrné lodě, aby mohla proplout mezi ní a závětrnou lodí, za předpokladu, že návětrná loď je schopna místo poskytnout od okamžiku, kdy krytí začalo.

Souhrn skutečností
Při jízdě na zadní vítr směrem k cílové čáře W získala krytí s L skoro dvě délky bočně do jejího návětří. Potom loď M získala krytí mezi nimi. Všechny tři lodě dokončily ve stejné boční vzdálenosti a také nedošlo k doteku. Loď W protestovala na loď M, že zabrala místo, ke kterému nebyla oprávněna a citovala pravidlo 19.2(b) a 19.2(c). Protest byl zamítnut na základě toho, že L a W poskytly lodi M dostatek místa tak, jak je vyžadováno pravidlem 19.2(b). W se odvolala.

Rozhodnutí
Pravidlo 11 požaduje po W, aby se vyhýbala L v průběhu celého incidentu. Když M byla zcela vzadu za L, pravidlo 12 jí zavazovalo, aby se vyhýbala L, a od okamžiku, kdy získala s L krytí, byla povinna se jí vyhýbat podle pravidla 11. Jak ukazuje obrázek, obě lodě M a W tento požadavek splnily.
        Protože obě lodě M a W se musely vyhýbat L v průběhu celého incidentu, L byla pro M a W překážkou (viz předposlední věta v definici „překážka“). Avšak protože L byla závodící lodí, nebyla souvislou překážkou (viz poslední věta definice „překážky“). Když M získala krytí s W, začalo mezi nimi platit pravidlo 19.2(b). To požadovalo po W, aby poskytla M místo mezi sebou a překážkou., ledaže by nebyla schopno tak učinit v okamžiku, kdy krytí začalo. Jak skutečnosti jasně ukazují, W byla schopná M toto místo poskytnout, když krytí začalo, a poskytovala toto místo dále, dokud lodě nedokončily. Proto W splnila požadavky pravidla 19.2(b). Pravidlo 19.2(c) neplatilo, protože překážka – loď L – nebyla souvislou překážkou. M neporušila žádné pravidlo, a proto je odvolání lodě W zamítnuto.

USSA 1974/163