PŘÍPAD 30

Pravidlo 14, Zabránění doteku
Pravidlo 19, Místo k obeplutí překážky 
Pravidlo 64.1(c), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny
Definice, Vyhýbat

Loď zcela vzadu, která je povinna vyhýbat, ale střetne se s lodí zcela vpředu, poruší pravidlo práva plavby, které platilo již před kolizí. Loď, která ztratila právo plavby změnou větru (obratem nebo přehozením), kterou neměla v úmyslu, je povinna taktéž vyhýbat.

Souhrn skutečností
Ve slabém větru lodě A a B plachtily na zadní vítr podél břehu, ale proti silnému odlivovému proudu. A byla méně než polovinu délky trupu zcela vpředu před B. B zakrývala A což způsobilo, že A nechtěně přehodila. To bylo bezprostředně následováno kolizí, třebaže beze škody a B protestovala na A podle pravidla 10. Skutečnosti souhlasily a obě lodě byly diskvalifikovány: B podle pravidla 12, protože byla tak těsně u A, že ta se nemohla vyhnout a A podle pravidla 10, neboť nevyhýbala lodi na větru zprava.
        Loď A se odvolala na základě toho, že byla donucena jednáním lodě B porušit pravidlo 10. Protestní komise při komentáři k odvolání uvedla, že B způsobila jednak nechtěné přehození plachty lodě A tak i následnou kolizi, protože nedostatečně vyhýbala ještě, když obě lodě byly na stejném větru.

Rozhodnutie
Lodě pluly blízko pobřeží, které bylo překážkou a zároveň souvislou překážkou. Proto podmínky pravidla 19 byly splněny. Avšak protože lodě nebyly v krytí, žádná z obou částí pravidla 19, která by dávala lodi povinnosti, neplatila. Když B byla zcela vzadu za A, byla povinna vyhýbat podle pravidla 12, ale nečinila tak. B porušila pravidlo již před kolizí a to v okamžiku, kdy A musela poprvé začít jednat, aby zabránila doteku (viz definice vyhýbání). V okamžiku, když se B střetla s A, B také porušila pravidlo 14, třebaže v tomto okamžiku měla právo plavby podle pravidla 10. Loď B není předmětem diskvalifikace podle pravidla 14, protože nevznikla škoda.

Po halze se A stala lodí, která byla povinna vyhýbat podle pravidla 10, i když nepřehodila úmyslně. Porušila toto pravidlo, ale pouze proto, že B porušila pravidlo 12 a způsobila tím, že se A nemohla vyhnout. A neporušila pravidlo 14, protože pro ni „nebylo rozumně možné“ doteku zabránit.“

Proto je B diskvalifikována podle pravidla 12. Avšak loď A je zbavena viny za porušení pravidla 10 podle pravidla 64.1(c). Odvolání lodě A je přijato a je jí vráceno původní pořadí.

RYA 1974/3