PŘÍPAD 31

Sportovní chování a pravidla
Pravidlo 2, Čestné plachtění
Pravidlo 26, Startovnání rozjížděk
Pravidlo 28.1, Plachtení po dráze
Pravidlo 29.1, Odvolaní: Individuální odvolání

Pravidlo 64.2
, Rozhodnutí: Rozhodnutí o nápravě

Znamení závodu, X

Když je dáno správné vizuální znamení pro individuální odvolání, ale není dán požadovaný zvukový signál, a když je odvolaná loď v pozici, kde může zvukový signál slyšet, ale nemůže vidět vizuální znamení, a nevrátí se, má nárok na nápravu. Avšak pokud si uvědomuje, že byla přes čáru, musí se vrátit a odstartovat správně.

Souhrn skutečností­
Při startu rozjížďky bylo vizuální znamení individuálního odvolání dáno správně tak, jak vyžaduje pravidlo 29.2, ale požadované zvukové znamení dáno nebylo. Loď A - jedna z odvolaných lodí - se nevrátila a později podala žádost o nápravu založenou na tom, že startovala současně se startovním znamením a neslyšela zvukové znamení odvolání.

Protestní komise zjistila, že A nebyla zcela na předstartovní straně startovní čáry při startovním znamení. Protestní komise přiznala A nápravu z důvodu absence zvukového signálu. Další loď B poté požadovala nápravu s tvrzením, že její cílové pořadí bylo ovlivněno, jak věřila, nesprávným rozhodnutím přiznat lodi A její cílové umístění. Lodi B náprava přiznána nebyla a ta se potom odvolala na základě toho, že pravidlo 26 stanoví: „na nepřítomnost zvukového znamení nesmí být brán zřetel“.

Rozhodnutí
Odvolání lodě B je zamítnuto. Rozhodnutí protestní komise přiznat nápravu A je potvrzeno. Požadavek v pravidle 29.2 a ve Znameních závodu považuje zvukové znamení, které musí být dáno, když je vztyčena vlajka X, jako závazné, protože je podstatné, aby upozornilo lodě na skutečnost, že jedna nebo více z nich jsou odvolány.

Když je při individuálním odvolání zvukové znamení opomenuto a odvolané lodě jsou v pozici, kde by zvukové znamení slyšely, ale nemohly vidět vizuální znamení, a nevrátí se, mají právo na nápravu. (Jestliže je náprava přiznána, je nutno při stanovení bodového hodnocení lodě přihlédnout ke skutečnosti, že odvolaná loď, která se měla vrátit na předstartovní stranu čáry, odstartuje s odstupem za loděmi, které odstartovali správně.).

Nicméně loď, která si je vědoma, že byla přes čáru, nemá na nápravu nárok a musí vyhovět pravidlu 28.1 a jestliže platí, pravidlu 30.1. Jestliže tak neučiní, poruší pravidlo 2 a současně ustanovení Základního principu, sportovního chování a pravidel.

Ve vztahu k žádosti B: nařízení pravidla 26, že „na nepřítomnost zvukového znamení nesmí být brán zřetel“, platí pouze pro vyzývací, přípravné, jedno-minutové a startovní znamení. Když je dáno individuální odvolání, obě znamení, jak vizuální tak i zvukové jsou vyžadovány, pokud plachetní směrnice nestanoví jinak.

RYA 1974/7