PŘÍPAD 32

Pravidlo 90.2(c), Závodní komise; Plachetní směrnice; Bodování: Plachetní směrnice

Závodník má výhradní právo shlédnout psané plachetní směrnice a všechny psané dodatky, aby získal všechny podrobnosti, které se vztahují k trati, kterou má plout.


Souhrn skutečností

Plachetní směrnice obsahovaly mimo jiné následující:

  1. Všechny rozjížďky budou jety podle Závodních pravidel jachtingu s tou výjimkou, jak jsou změněny dále.
  2. 60 minut před startem první rozjížďky každého dne bude v klubovně svolán brífink.
  3. Zkrácení dráhy bude signalizováno dvěma výstřely a vztyčením vlajky S a vlajkou třídy. Lodě této třídy obeplují značku, ke které směřuje vedoucí loď, a poplují přímo k cílové čáře. To mění význam vlajky S ve Znameních závodu.

Při prvním brífiku hlavní rozhodčí objasnil, že věta v odstavci 3 „plout přímo na cílovou čáru“ je míněna právě tak, že když dráha byla zkrácena, všechny lodě by měly protnout cílovou čáru ve směru proti větru. To by zaručilo, že všechny třídy, z nichž některé mohou dokončit od rozdílné značky, by dokončily ve stejném směru, i kdyby to nebyl směr od značky, na které byla dráha zkrácena.
        Později byla rozjížďka zkrácena. Šest lodí, které se nezúčastnily brífinku, se řídilo psanými plachetními směrnicemi, byly zaznamenány jako lodě, které nedokončily, a podaly žádost o nápravu. Lodě tvrdily, že závodní komise neoprávněně změnila definici Dokončit a také nesplnila požadavky pravidla 90.2(c). Protestní komise na základě citovaných důvodů potvrdila jejich žádost o nápravu.
        Závodní komise se odvolala k národnímu svazu s tím, že brífink byl součástí plachetních směrnic, všichni závodníci se ho měli zúčastnit a brífinky sloužily pro dávání ústních směrnic. Také argumentovala tím, že plachetní směrnice nebyly změněny, ale hlavním rozhodčím bylo pouze objasněno co slova „plout přímo k cílové čáře“ znamenají.

Rozhodnutí
Odvolání bylo zamítnuto. Poznámka hlavního rozhodčího znamenala více než vysvětlení. To vyplývá ze skutečnosti, že lodě, které nebyly na poradě přítomny, jednaly rozdílně. Závodníci mají nárok vidět plachetní směrnice a jakékoliv dodatky pro všechny podrobnosti tratě. Pravidlo 90.2(c) požaduje, aby všechny změny v plachetních směrnicích byly dány písemně. V žádném případě nemohou plachetní směrnice měnit definici Dokončit (viz pravidlo 86).

RYA 1975/3