PŘÍPAD 33  

Pravidlo 19.2 (b), Obeplouvání překážek: Poskytnutí místa u překážky
Pravidlo 19.2 (c), Obeplouvání překážek: Poskytnutí místa u překážky
Pravidlo 20.1(b), Místo k obratu u překážky: Zvolání a odpověď
Pravidlo 20.3, Místo k obratu u překážky: Kdy nelze volat
Definice: Zcela vpředu, zcela vzadu, krytí

Loď, která zvolá o místo k obratu dříve, než to bezpečnost vyžaduje, má na místo právo podle pravidla 20.1(b), ale tímto zvolání poruší pravidlo 20.3. Vnitřní loď v krytí má právo na místo mezi vnější lodí a překážkou podle pravidla 19.2(b), i když do této vnitřní pozice sama obrátila.

Zjištěné skutečnosti pro otázku 1
V pravidelných intervalech a kolmo ke břehu jsou vybudovány vlnolamy. Mezi nimi je dostatečně hluboká voda. Při křižování proti proudu je takticky výhodné křižovat dovnitř a ven z prostoru krytého vlnolamy.
Do prostoru mezi vlnolamy vplouvají dvě malé kýlové lodě SL a SW. Obě plují na větru zprava a ostře proti větru. Za nepřítomnosti SW by SL mohla obrátit v bodě, z kterého by na větru zleva a ostře proti větru mohla proplout okolo konce vzdálenějšího vlnolamu.

Otázka 1
Když SL zvolá o místo k obratu v pozici 2, musí SW odpovědět tak, jak je vyžadováno pravidlem 20.1(b)?

Odpověď 1
Ano. Avšak protože SL v pozici 2 ještě nehrozí nebezpečí, že by zachytila o dno, poruší pravidlo 20.3, pokud zvolá o místo. Aby neporušila pravidlo 20.3, může volat až, když bezpečnost vyžaduje, aby obrátila.

Další zjištěné skutečnosti pro otázku 2
SL nezvolá o místo k obratu. Avšak SW obrací mezi pozicemi 2 a 3 v bodě, kde po té, co dokončí obrat, její směr ostře proti větru právě mine závětrný konec nejbližšího vlnolamu. Když vidí, že SW obrací, SL obrací také.

Otázka 2
Po pozici 2 je PL (původně SW) povinna poskytnout PW (původně SL) místo mezi sebou a vlnolamem?

Odpověď 2
Ano. Když SW obrací, SL může také obrátit, aniž by porušila pravidla. Když SW přechází přes směr přídí proti větru, krytí mezi ní a SL přestává existovat, protož nejsou obě na opačném větru a plují v úhlu menším než 90°od skutečného větru (viz definice zcela vpředu, zcela vzadu, krytí). Nové krytí vzniká, když SL přejde přes směr přídí proti větru, protože jsou obě na stejném větru. Po té, co vzniklo nové krytí, PL může odpadnutím snadno poskytnout PW místo pro proplutí mezi ní a vlnolamem.
Ačkoliv je vlnolam souvislou konstrukcí od pobřeží až po konec, nepočítá se jako souvislá překážka, neboť lodě ji míjejí pouze krátce poblíž jejího konce. Proto pravidlo 19.2(c) neplatí.

RYA 1975/8