PŘÍPAD 34

Pravidlo 2, Čestné plachtění
Pravidlo 62.1(d),
Náprava
Pravidlo 69.1, Obvinění z hrubého jednání: Jednání protestní komise

Překážení druhé lodi může být porušením pravidla 2 a základem pro udělení nápravy a pro jednání podle pravidla 69.1.

Souhrn skutečností­
Před zahájením šesté - konečné rozjížďky mistrovství byl celkový bodový zisk lodě A takový, že by své vedení ztratila pouze tehdy, pokud by B dokončila před ní mezi prvními třemi ze 48 závodníků. A protnula startovní čáru předčasně a byla odvolána hlasitým voláním. Okolo 70 až 100 metrů nad startovní čarou se otočila zpět, ale plachtila pouze 20 až 30 metrů, dokud nepotkala B, která odstartovala správně. Místo toho, aby pokračovala směrem k předstartovní straně startovní čáry, se A otočila a plula před přídí lodě B.
        Závodní komise opět volala na loď A, že je stále „přes startovní čáru“ a zaznamenala jako odpověď mávnutí rukou. Místo toho, aby se vrátila, loď A pokračovala v plachtění po dráze a překážela lodi B po celý návětrný úsek dráhy. Když A a B dosáhly návětrné značky, byly na posledním, respektive na předposledním místě. Loď A vzdala. B nakonec dokončila na 22. místě.
        Protože pro závodní komisi bylo očividné, že A pokračuje v závodě pouze proto, aby překážela lodi B, podala na A protest podle pravidla 2. Loď A, která byla původně bodována jako OCS, byla diskvalifikována pro porušení pravidla 2. Odvolala se s prohlášením, že věřila, že se vrátila a odstartovala správně.

Rozhodnutí
Odvolání lodě A je zamítnuto. Je zřejmé ze zjištěných skutečností, že A věděla, že neodstartovala tak, jak je požadováno pravidlem 28.1 a že se rozhodla neodstartovat. Zjištěná fakta nemohou být důvodem k odvolání. Diskvalifikace podle pravidla 2 byla přiměřená.
        A by neporušila pravidlo 2, kdyby se vrátila na předstartovní stranu čáry, odstartovala a poté by se jí bez vědomého porušení pravidel podařilo předstihnout B a začít ji krýt a zpomalovat.
B měla požádat o nápravu a měla právo ji získat podle pravidla 62.1(d).
        Skutečnosti ukazují na hrubé porušení pravidla 2 a sportovního chování. Takový pokus o vítězství nečestným jednáním by měl být přísně potrestán. Protestní komise mohla také vést projednávání podle pravidla 69.1 jehož výsledkem by mohla být diskvalifikace lodě z celého závodu.

NSF 1975/1