PŘÍPAD 35

Pravidlo 20.1(b), Místo k obratu u překážky: Zvolání a odpověď

Když je na loď voláno o místo k obratu u překážky, ta odpoví „Obrať ty“ a volající loď je potom schopna obrátit a vyhnout se volané lodi, tak volaná loď vyhověla požadavku pravidla 20.1 (b).

Souhrn skutečností
Když se dvě lodě na kurzu ostře proti větru přibližovaly ke břehu, L volala na W o místo k obratu. W odpověděla „Obrať ty“ a L bezprostředně obrátila. Po obratu L odpadla a s jachtařskou dovedností proplula ve vzdálenosti nejméně 3 stop (1 m) za zádí lodě W. L protestovala na W podle pravidla 20.1(b). Protestní komise rozhodla, že W neposkytla místo, jak vyžaduje pravidlo 20.1(b), a diskvalifikovala ji. W se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě W je přijato a je jí vráceno její pořadí. Jednání L ukázalo, že měla místo k obratu a také k tomu, aby se vyhnula lodi W. W proto splnila svoji povinnosti podle pravidla 20.1(b).

USSA 1976/189