PŘÍPAD 36

Pravidlo 49.2, Pozice posádky

Pozice členů posádky ve vztahu k lanům zábradlí.

Souhrn skutečnosti
Na lodi námořní třídy (offshore class), která plula kurzem ostře proti větru, byl jeden člen posádky dvakrát po dobu několika minut v pozici vedle bočního vantu, s chodidly na palubě a nohama na vnitřní straně bočního zábradlí, kterého se jimi dotýkal. Zatímco jeho trup byl v podstatě vzpřímený, část z něj byla vně myšlené čáry vedené vertikálně z horního lana zábradlí. Loď byla diskvalifikována podle pravidla 49.2 a odvolala se.

Rozhodnutí
Odvolání je zamítnuto. Obrázky ukazují možné pozice posádky. Obrázek 6 je pozice člena posádky lodě, která se odvolává. Pozice na obrázcích 1, 2 a 3 pravidla neporušují. Porušují je pozice na obrázcích 5 a 6. Na lodi se zábradlím s jedním lanem, pozice na obrázku 4 porušuje pravidlo. Na lodi vybavené zábradlím se dvěma lany, členové posádky, kteří sedí na palubě tváří směrem ven a s pasem uvnitř nižšího lana zábradlí, mohou mít horní část trupu těla vně horního lana a pravidlo tím neporuší.

USSA 1976/194