PŘÍPAD 37

Pravidlo 32.1(d), Zkrácení nebo přerušení po startu
Pravido 62.1(a), Náprava

Každá rozjížďka závodu je samostatným závodem; v regatě s více třídami může být vhodné přerušení rozjížďky jen pro některé třídy a ne pro všechny.

Souhrn skutečností
Ve třetí rozjížďce závodu, které se účastnilo okolo 120 lodí a 15 námořních tříd, plachtily všechny třídy stejnou dráhu, na které se, jak bylo zjištěno, boční značka posunula ze své pozice téměř o jednu míli. Různé lodě v několika třídách kvůli tomu požádaly o nápravu. Žádná loď z posledních dvou tříd, které obeplouvaly posunutou značku téměř hodinu poté, co se značka posunula, nepožádala o nápravu. Protestní komise však přerušila rozjížďku pro všechny třídy. Lodě posledních dvou tříd žádaly o nápravu, prohlašujíc, že přerušení jejich rozjížďky nebylo správné. Náprava byla zamítnuta. Odvolaly se.

Rozhodnutí
Protestní komise nerozlišila mezi jednotlivými postupy, podle kterých může být rozjížďka přerušena. Závodní komise mohla přerušit rozjížďku podle pravidla 32.1(d), protože značka byla mimo svoji pozici. Nicméně tak neučinila a ponechala rozjížďky dokončit.
Když více tříd závodí současně, závodí každá třída v samostatném závodu. Protestní komise měla vzít v potaz třídu po třídě, rozjížďku po rozjížďce a mohla zjistit, že pro poslední dvě třídy nebylo nutné rozjížďku přerušovat. Existoval dostatečný důvod pro to, aby byla rozjížďka pro některé třídy přerušena, ale protestní komise chybovala v tom, že přerušení uplatnila pro všechny třídy a to i pro ty, ve kterých o nápravu nebylo žádáno. Její rozhodnutí tak učinit bylo „nesprávným jednáním“ ve smyslu znění pravidla 62.1(a). Odvolání se přijímá a lodě dvou tříd, kterých se to týká, získávají zpět svoje umístění v cíli.

USSA 1977/200