PŘÍPAD 38

Mezinárodní předpisy pro zabránění srážky na moři

Mezinárodní předpisy pro zabránění srážky na moři (COLREG) jsou určeny pro zajištění bezpečnosti plavidel na moři a vyloučení situací, které by mohly vést ke kolizi. Když pravidla pro práva plavby COLREG nahrazují pravidla části 2, účinně zakazují lodi s právem plavby měnit směr, když je blízko lodi, která má vyhýbat.

Souhrn skutečností­
Okolo 00:30 lodě L a W pluly na větru zprava v rovnoběžném směru v boční vzdálenosti okolo dvou délek trupu. W byla v návětří a zcela vzadu od L a pomalu se k ní přibližovala. Plachetní směrnice pro období mezi západem a východem slunce nahradily pravidla části 2 pravidly pro práva plavby COLREgu. L přehodila na vítr zprava a donutila W, aby reagovala a vyhnula se kolizi. W protestovala na L na základě toho, že „vyostřování bylo v noci zakázáno“. Protestní komise přijala protest podle IRPCAS, část B, odstavec II, pravidlo 17. L se odvolala na základě toho, že protestní komise nesprávně uplatnila příslušná pravidla COLREGu.

Rozhodnutí
Pravidlo 13(a) stanoví, že „plavidlo které předjíždí jiné, se musí vyhýbat mimo dráhu plavidla, které je předjížděno.“ Pravidlo 13(b) stanoví, že „plavidlo musí být považováno za předjíždějící, když připlouvá k druhému plavidlu ze směru o více než 22,5 stupně za její zádí. Tedy z takové pozice, kdy předjíždějící může vidět pouze záďové světlo předjížděného plavidla, ale žádné z jeho bočních světel.“ Ve výše uvedeném případu byla W předjíždějícím plavidlem. Pravidlo 13(d) stanoví, že „jakákoliv další změna kurzu mezi těmito dvěma plavidly nesmí ... ztížit předjíždějícímu plavidlu povinnost se vyhýbat předjížděnému plavidlu, dokud jej nemine a není od něj dostatečně vzdáleno.“
Předjížděná loď - v tomto případě L - má povinnosti vůči předjíždějící lodi. To je v pravidle 17, které stanoví: „Kde jedno ze dvou plavidel musí vyhýbat druhému, druhé musí udržovat svůj směr a rychlost.“ Toto pravidlo zakazuje závodní manévr známý jako „vyostřování“, když lodě jsou tak blízko, že L nutí W měnit směr, aby zabránila doteku. Proto je odvolání zamítnuto a rozhodnutí protestní komise potrestat L je potvrzeno.

CYA 1976/32