PŘÍPAD 39

Sportovní chování a Pravidla
Pravidlo 60.2(a), Právo protestovat, právo žádat o nápravu nebo jednání podle pravidla 69

Závodní komise nemá povinnost protestovat na loď, kromě případu, kdy obdrží od technického inspektora nebo měřiče závodu zprávu o porušení třídových pravidel nebo pravidla 43. Základní odpovědnost protestovat leží na závodníkovi.

Souhrn skutečností­
Loď A závodila po celý pětirozjížďkový závod s tříčlennou posádkou. Po poslední rozjížďce loď B společně s dalšími protestovaly na loď A s tvrzením, že porušila třídové pravidlo, které omezuje počet členů posádky na dva. To byl první protest vztažený k této věci. Protest byl odmítnut, protože trup protestujících lodí byl u všech delší než 6 m a žádná z lodí nevztyčila červenou vlajku. Na toto rozhodnutí bylo podáno odvolání na základě toho, že závodní komise měla, na základě její vlastní iniciativy, protestovat na loď A ve všech rozjížďkách.

Rozhodnutí
Jak je uvedeno v pravidle 63.5, protest nemohl být projednán, protože nebyla vztyčena červená vlajka, což je vyžadováno pravidlem 61.1(a). Potvrzení odvolání by vedlo k tomu závěru, že závodní komise má za povinnost znát pravidla každé lodní třídy, která se závodu účastní, a následně má povinnost je prosazovat, když členové třídy tak sami neučiní. Závodní komise žádnou takovou povinnost nemá. Navíc pravidlo 60.2(a) je pro ni čistě k volnému uvážení mimo případů, kdy obdrží zprávu podle pravidla 43.1(c) nebo 78.3., což nebyl tento případ. Jak je uvedeno v základním principu „Sportovní chování a pravidla“: Závodníci v jachtingu podléhají souboru pravidel a očekává se od nich, že se jimi budou řídit a uplatňovat je. Primární odpovědnost protestovat je zcela na závodnících.
Odvolání se zamítá a rozhodnutí protestní komise se potvrzuje.

CYA 1977/35