PŘÍPAD 40

Pravido 46, Odpovědná osoba

Pokud není jinak výslovně stanoveno v pravidlech třídy, vypsání závodu nebo plachetních směrnicích, majitel lodě nebo jiná odpovědná osoba (person in charge) může svobodně rozhodnout, kdo bude v rozjížďce loď kormidlovat, za předpokladu, že není porušeno pravidlo 46.

Souhrn skutečností
Loď A byla přihlášena do závodu majitelem, který ji kormidloval v rozjížďce č. 1. V rozjížďkách 2 a 3 byla kormidlována jinou osobou, od níž nebyla přijata přihláška. Závodní komise ji bez projednání považovala za nepřihlášenou a za nestartující a přidělila jí v 2. a 3. rozjížďce body za DNS. Odpovídající třídové pravidlo 11(e) říká: Rozdělení povinností mezi kormidelníkem a posádkou je naprosto v pravomoci kormidelníka, pokud není stanoveno v plachetních směrnicích jinak.

Závodní komise se držela toho, že třídové pravidlo 11(e) nepřipouští trvalou náhradu kormidelníka členem posádky v jedné nebo více rozjížďkách, protože účelem této změny mohlo být zvýšení šancí lodě na vítězství v závodě. A se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání se přijímá. Majitel lodě může ustanovit další osobu, aby loď kormidlovala. Je to loď, která je přihlášena do závodu a pokud není jinak stanoveno pravidly třídy, vypsáním závodu nebo plachetními směrnicemi (to nebylo v tomto případě učiněno), je věcí majitele nebo jiné odpovědné osoby (person in charge) rozhodnout, kdo bude v libovolném okamžiku kormidlovat loď za předpokladu, že není porušeno pravidlo 46. A je znovu zařazena do výsledků závodu.

RYA 1977/2