PŘÍPAD 41

Pravidlo 12, Na stejném větru, bez krytí
Pravidlo 19.2, Místo k obeplutí překážky: Poskytnutí místa u překážky
Definice, Překážka

Jestliže překážka může být minuta dvěma loděmi v krytí jednou nebo druhou stranou, loď s právem plavby, jestliže si zvolí minout překážku v závětří, musí dát druhé lodi místo. Jestliže si loď s právem plavby zvolí minout překážku v návětří, má nárok na místo, aby tak mohla učinit, a druhá loď musí vyhýbat. U značky nebo překážky neexistuje povinnost volat o místo.

Zjištěné skutečnosti
Lodě BL a BW v krytí na vetru zprava dojíždějí loď A, která je taky na větru zprava, ale pluje pomaleji. Pravidlo 17 mezi loděmi BW a BL neplatí.

Otázka 1
Platí mezi loděmi BW a BL pravidlo 19, když dojíždějí a začínají předjíždět loď A? Jestli ano, které části a kdy platí?

Odpověď 1
V pozici 1 a 2 pravidlo 12 požaduje po BW a BL, aby se vyhýbaly A. Proto je A překážkou pro obě lodě BL a BW. Avšak A není souvislou překážkou, neboť to objasňuje poslední věta definice „překážky“.
Když BL a BW dojíždějí A, BL si může zvolit, kterou stranou bude A míjet (viz 19.2(a)). Když buď BL nebo BW začíná loď A předjíždět, za předpokladu, že jsou obě v krytí, pravidlo 19.2(b) platí.
Pokud BL zvolí minout A v jejím závětří, pravidlo 19.2(b) bude vyžadovat, aby poskytla místo BW jako vnitřní lodi. Po BW není vyžadováno, aby toho místa využila, ale může minout A v jejím návětří, za předpokladu, že jí bude podle pravidla 12 a později podle 11 vyhýbat.
Jestliže si BL zvolí minout A v jejím návětří, potom pravidlo 19.2(b) vyžaduje od BW dát místo BL k minutí A a pravidlo 11 požadují po BW vyhýbat se BL. Pravidlo 12 a později pravidlo 11 požadují od BL vyhýbat se A.

Otázka 2
Musí BW zvolat o místo, aby minula loď A v jejím závětří? Jestliže ne riskovala by BL diskvalifikaci, kdyby automaticky nedala místo ?

Odpověď 2
Od BW není požadováno, aby o místo zvolala. Nicméně je rozumné tak učinit, aby předešla nedorozumění. Pravidlo 19.2(b) požaduje od BL, když obě plují do závětří překážky, aby poskytla místo BW, ať už BW volá o místo, či nikoliv.

RYA 1977/6