PŘÍPAD 43

Pravidlo 10, Na opačném větru
Pravidlo 14, Zabránění kolizi
Rule 19.2(b), Místo k obeplutí překážky: Poskytnutí místa u překážky
Definice, Zcela vpředu, zcela vzadu, krytí

Loď na větru zleva na kurzu ostře proti větru, která plachtí souběžně a v blízkosti souvislé překážky, musí vyhýbat lodi, která dokončila svůj obrat na vítr zprava a blíží se na kolizním směru.

Zjištěné skutečnosti
P plachtí vzhůru po řece, ostře proti větru na větru zleva a velmi blízko u břehu. S, která není schopná, plout ostře jako P je nucena plout více od břehu. Potom obrací na vítr zprava a bezprostředně volá na P „vítr zprava“. P pluje dále a dostane se do pozice, ve které nemůže vyostřit, aniž by narazila do břehu, nebo odpadnout, aniž by došlo ke kolizi s lodí S. P volá na S o místo k vyhýbání.

Otázka
Které pravidlo nebo pravidla se uplatní?

Odpověď
P je subjektem pravidla 10 a musí vyhýbat. P je rovněž povinna podle pravidla 14 zabránit doteku, pokud je to rozumně možné. Loď S získala právo plavby vzhledem k P, když obrátila na vítr zprava, ale musí vyhovět podmínkám pravidla 13 a 15. Loď S splnila požadavek pravidla 13 tím, že neobrátila příliš blízko P, aby ta musela udělat vyhýbací manévr před tím, než loď S dosáhla směru ostře proti větru. Poté, kdy S získala právo plavby podle pravidla 10, splnila požadavek pravidla 15 tím, že v okamžiku, kdy získala právo plavby, ponechala P místo k vyhýbání.
        Pravidlo 19.2(b) neplatí, protože S a P jsou na opačném větru, obě neplují v úhlu více než 90°od skutečného větru. Proto nejsou v pozici 3 a 4 v krytí (viz poslední věta definice „zcela vpředu, zcela vzadu, krytí“). Pravidlo 20 také neplatí, protože P a S nejsou na stejném větru. Proto S není povinna poskytnout P prostor pro odpověď na zvolání P o místo. Avšak po té, kdy bylo zřejmé, že P nevyhýbá, pravidlo 14 po S vyžaduje, aby pokud je to možné zabránila kolizi s P. Jinak by S riskovala, že v případě škody nebo zranění by byla diskvalifikována.

RYA 1978/5