PŘÍPAD 44

Pravidlo 62, Náprava
Pravidlo 85, Řízení se pravidly

Loď nemůže protestovat na závodní komisi pro porušení pravidla. Avšak může podat žádost o nápravu a má nárok na její přiznání, když prokáže, že ne vlastním zaviněním, ale nesprávným jednáním nebo opomenutím závodní komise, je její bodové hodnocení výrazně horší.

Souhrn skutečností
Plachetní směrnice 18 stanovila, že startovní čára a první značka dráhy budou umístěny tak, že první úsek bude plachtěn proti větru. Poté, co závodní komise umístila značky dle této směrnice a odstartovala první lodní třídu, vítr se otočil asi o 55 stupňů. Další na startu byla třída Finn, ale první značka nemohla být přesunuta, protože předchozí třída k ní ještě nedoplula a byla velmi blízko od ní. Když třída Finn startovala, nikdo nemohl dosáhnout první značku na jeden obrat, ale následně, jak se vítr stáčel, to již možné bylo. Loď A požadovala nápravu s tvrzením, že podle pravidla 85 a definice Pravidla, plachetní směrnice 18 byla pravidlem a závodní komise jej porušila.

Protestní komise se spokojila s tím, že první úsek dráhy nebyl „křižování proti větru“ ve smyslu plachetních směrnic. Na druhé straně nezískala důkaz toho, že ve smyslu pravidla 62.1(a) by rozjížďka byla nespravedlivá nebo že by měla jakákoliv loď nárok na nápravu. Protestní komise prohlásila, že výsledek rozjížďky zůstává v platnosti.

A se odvolala s tvrzením, že její protest nebyl založen na požadavku pro nápravu podle pravidla 62. Byl založen jednoduše na skutečnosti, že závodní komise porušila plachetní směrnici 18 (pravidlo) a pravidlo 85, které zavazuje závodní komisi řídit se pravidly. Protestní komise založila své rozhodnutí na pravidle 62.1(a), které bylo podle jejího mínění nesprávné. Dle tvrzení lodi nelze zachovat rozjížďku, která nebyla plachtěna tak, jak to bylo vyžadováno pravidly, neboť to odporuje pravidlu 85 a nemůže být postupováno dle pravidla 62.1(a).

Rozhodnutí
Závodní pravidla neumožňují, aby byla závodní komise protestována nebo penalizována. Avšak jak je stanoveno v pravidle 60.1(b) loď může žádat o nápravu. Protestní komise projednala stížnost lodě A jako žádost o nápravu podle pravidla 62.1(a). Správně dospěla k závěru, že svědectví neprokázala, že bodové hodnocení lodě A bylo výrazně horší jednáním nebo opomenutím závodní komise. Shodně odvolání lodě A je zamítnuto.

RYA 1978/8