PŘÍPAD 45  

Pravidlo 62.1(a), Náprava
Pravidlo 64.2, Rozhodnutí: Rozhodnutí o nápravě
Definice, Dokončení

Když loď nedokončí z důvodu chyby závodní komise, ale žádná ze závodících lodí ve výsledku nezíská nebo neztratí, patřičný a spravedlivý způsob nápravy je bodovat lodě podle toho, jak projely cílovou čáru.

Souhrn skutečností
Během dne třída jela dvě rozjížďky. Po první rozjížďce, ve které značka 1 tvořila pravou stranu cílové čáry (lodě ji míjely pravobokem), vítr zeslábl. Proto hlavní rozhodčí stanovil pro druhou rozjížďku krátkou trať a vydal změnu plachetních směrnic, která stanovila, že značka B byla poslední otočnou značkou, značku 1 měly lodě minout pravobokem. Ostatní třídy dokončovaly u stejné značky a hlavnímu rozhodčímu bylo doporučeno, aby nezvolil trať, která by mohla vést k tomu, že by různé třídy míjely cílovou značku nebo proplouvaly přes cílovou čáru v opačných směrech.
        X a dvě další lodě dokončily tak, že minuly značku 1 levobokem a byly bodovány jako DNF. Y následovaná zbytkem lodí plula dráhu tak, jak byla předepsána hlavním rozhodčím, tedy včetně „obeplutí hákem“ jak je ukázáno na obrázku.
        X požadovala nápravu založenou na tom, že závodní komise nepoužila definici DOKONČENÍ správně a přisoudila vítězství v rozjížďce Y, zatímco X byla první lodí, která dokončila tak, jak je vyžadováno definicí. Protestní komise dala nápravu na základě toho, že loď X a další dvě lodě dokončily správně a vrátila je zpět do rozjížďky. Pro lodě, které tak nedokončily, protestní komise pro svoje rozhodnutí podle pravidla 64.2 použila takovou úpravu, kterou považovala za správnou, a srovnala bodové skóre podle pořadí, ve kterém všechny lodě protnuly cílovou čáru, bez uvážení směru ve kterém ji protnuly.
        X se odvolala proti novému pořadí v cíli, poukázala na jednoznačnou definici DOKONČENÍ a uvedla, že taková úprava popírá definici DOKONČENÍ a zrušila by její účel, který, jak se domnívá, bylo zabránit dokončení „obeplutí hákem“.

Rozhodnutí
Odvolání lodě X je zamítnuto. Protože plachetní směrnice, které byly v rozporu s definicí „dokončení“, byla neplatná a její vydání bylo chybným jednáním závodní komise, jehož výsledkem byly tři lodě, kterým byla udělena náprava podle pravidla 62.1(a). Žádná z lodí nezískala nebo neztratila v důsledku chyby závodní komise, proto přiznaná náprava byla přiměřená. Rovněž byla nespravedlivějším možným vypořádáním pro všechny lodě tak, jak je stanoveno v pravidle 64.2.

RYA 1979/1