PŘÍPAD 46

Pravidlo 11, Na stejném větru: krytí
Pravidlo 16.1
, Změna směru
Pravidlo 17, Na stejném větru; Správný směr
Definice, Správný směr

Závětrná plachetnice má právo vyostřovat až do výše svého správného směru, i když získala závětrné krytí z pozice zcela vzadu a ve vzdálenosti menší než dvě délky trupu od návětrné lodě.

Souhrn skutečností
Po určitou dobu W plachtila téměř na zadní vítr směrem k pravému konci cílové čáry, když L získala krytí ve vzdálenosti méně než dvě délky svého trupu v závětří W z pozice zcela vzadu. Za nepřítomnosti W by L mohla plachtit ostřejším směrem přímo k čáře. Aby tak mohla učinit, volala na W, aby vyostřila. W nereagovala. L zvolala opět a vyostřila do pozice velmi blízko u W, ale W pořád nereagovala. L zastavila vyostřování a odpadla těšně před tím, než by došlo k dotyku. L protestovala podle pravidla 11.
        Protestní komise se držela toho, že nebylo prokázáno, že W mohla dokončit dříve, kdyby plachtila ostřejším směrem. I kdyby v tomto případě mohl být konflikt mezi směry návětrné a závětrné lodi, protestní komise uvedla, že loď, která dostihne druhou loď z pozice zcela vzadu, nemá právo nutit návětrnou loď plout nad její správný směr. Protest byl zamítnut a L se odvolala s prohlášením, že má právo ostřit až do svého správného směru podle pravidla 17.

Rozhodnutí
Pravidlo 11 říká, že když dvě lodě na stejném větru jsou v krytí, návětrná loď musí vyhýbat. Jednání závětrné lodě je ale omezeno pravidly 16.1 a 17. Loď W měla místo k vyhýbání, když L vyostřovala, a proto L neporušila pravidlo 16.1. Protestní komise, ačkoliv to výlučně neřekla, rozpoznala, že správný směr L byl přímo k cílové čáře. Přímý směr k čáře nebyl pouze kratší, ale mohl umožnit oběma lodím vyšší rychlost. I když L neměla nárok plachtit nad svůj správný směr, měla nárok plachtit nejvýše tímto směrem i když získala krytí z pozice zcela vzadu a ve vzdálenosti menší než dvě svého délky trupu od W. Proto nepřekročila omezení, které ji pravidlo 17 limituje.
Správný směr lodě W není podstatný pro aplikaci pravidel na tento incident. W byla povinna vyhýbat L. Když L vyostřila, dala lodi W dostatek místa k vyhýbání tak, jak je požadováno pravidlem 16.1. V momentě, kdy L byla nucena zastavit vyostřování a odpadnout, aby zabránila kolizi, loď W porušila pravidlo 11. Proto odvolání lodě L je přijato a W je diskvalifikována pro porušení pravidla 11.

 

USSA 1979/224