PŘÍPAD 49

Pravidlo 19.2(b), Místo k obeplutí překážky: Poskytnutí místa u překážky
Pravidlo 63.3, Projednávání: Právo být přítomen
Pravidlo 64.1(b), Rozhodnutí: Tresty a zproštění viny

Když dva protesty vycházejí ze stejného incidentu nebo z velmi těsně spojených incidentů, měly by být projednávány společně za přítomnosti všech zúčastněných lodí.

Souhrn skutečností
Na zvlněném moři a čerstvém větru loď S plula na větru zprava ostře proti větru svým správným směrem a přibližovala se k lodím PW a PL, které byly v krytí a pluly na větru zleva na odlišném úseku dráhy. Lanoví PW a S se dotklo navzdory tomu, že S prudce vyostřila ve snaze zabránit kolizi, ale nevznikla škoda ani zranění.
        Z tohoto incidentu vznikly dva protesty, které byly projednávány odděleně. V prvním protestu S proti PW byla PW diskvalifikována podle pravidla 10. Ve zjištěných skutečnostech nebyla PL uvedena. Během projednávání druhého protestu PW proti PL, PL uvedla, že věděla, že S se přibližovala k PW a PL a že PW bude pravděpodobně potřebovat místo od PL, aby zabránila pravděpodobně vážné kolizi, a že se situace vyvíjela dost rychle. PL byla diskvalifikována podle pravidla 19.2(b), protože neposkytla místo lodi PW mezi sebou a lodi S. PW se odvolala proti rozhodnutí protestní komisi ji diskvalifikovat podle pravidla 10.

Rozhodnutí
V případech tohoto druhu, tyto dva protesty by měly být projednávány společně za účasti zástupců všech zúčastněných lodí. To zajistí, že všichni z nich vyslechnou všechna svědectví, která získá protestní komise, jak je ustanoveno v pravidle 63.3. Kdyby byl tento postup dodržen, protestní komise by se dozvěděla, že kolizi mezi PW a S způsobila neschopnost PW odpadnout, protože PL jí k tomu nedala dostatek místa a, jak je určeno pravidlem 64.1(c), PW by byla zproštěna viny pro porušení pravidla 10.
        Odvolání lodě PW je přijato. PW je zproštěna viny pro její porušení pravidla 10 a je vrácena do pořadí. Rozhodnutí protestní komise diskvalifikovat PL pro porušení pravidla 19.2(b) bylo správné

RYA 1981/6