PŘÍPAD 51

Pravidlo 11, Na stejném větru, Krytí
Pravidlo 64.1(c), Rozhodnutí: Tresty a zbavení viny

Protestní komise musí zprostit viny loď, když následek porušení pravidla jinou lodí byla donucena porušit pravidlo.

Souhrn skutečností
Obrázek ukazuje stopy čtyř velkých lodí od přibližně od třiceti do patnácti sekund před startovním znamením. V pozici 2 loď MW byla přinucena odpadnout, aby zabránila kolizi s W, a lodě ML a L byly téměř okamžitě také přinuceny odpadnout, aby se vyhnuly kolizi s návětrnou lodí. K žádnému kontaktu nedošlo. Kdyby W kormidlovala tak, aby se vyhýbala, protnula by startovní čáru před svým startovním znamením. Každá závětrná loď zvolala na loď v návětří a každá protestovala na loď ve svém návětří.
Protestní komise diskvalifikovala W, MW a ML a odůvodnila svoje jednání s ohledem k prostředním lodím tak, že „jejich činnost by mohla omezit účinnost pravidla 11, protože by všechny lodě s vyjímkou té nejvíce návětrné byly imunní vůči diskvalifikaci". MW a ML se odvolaly.

Rozhodnutí
Obě odvolání se přijímají. MW a ML se znovu zařazují do pořadí. Obě lodě, jak prohlásily, se snažily voláním zabránit tomu, aby odpadly, a také neodpadly dříve, než když k tomu musely začít jednat, aby zabránily kolizi s návětrnou lodí. Pravidlo 14 požaduje po nich, aby zabránily kolizi, pokud je to rozumně možné, a obě vyhověly tomuto pravidu. Každá z nich porušila pravidlo 11, ale každá byla k tomu donucena tím, že W porušila pravidlo 11. Proto obě dvě mají právo na zproštění viny podle pravidla 64.1(c).

USSA 1950/37