PŘÍPAD 53

Pravidlo 11, Na stejném větru, Krytí
Pravidlo 15, Získání práva plavby

Loď, která je zcela vpředu, nemusí předvídat svoji povinnost, že bude muset vyhýbat dříve, než druhá loď původně zcela vzadu získá krytí v jejím závětří.

Souhrn skutečností
Třicet sekund před startovním znamením byla loď W téměř neovladatelná. Její plachty fletrovaly. Nejméně tři délky trupu před tím, něž získala krytí v závětří, loď L zvolala „závětrná loď“. Loď W nevykonala žádnou akci, aby se vyhýbala. Bezprostředně poté, co získala krytí, loď L odpadla, aby zabránila doteku s lodí W. V témže okamžiku začala W přitahovat plachty a nastavila je na vítr. L protestovala. Protestní komise zjistila, že loď W, která dostala odpovídající varování před blížící se situací, neučinila nic, aby se vyhýbala závětrné lodi, čímž porušila pravidlo 11. W se odvolala a ptala se: Má W povinnosti podle pravidel 11 a 15 předvídat, že vznikne krytí v závětří, a získat dostatečnou rychlost, aby mohla reagovat v okamžiku, když krytí nastane?

Rozhodnutí
Odpovídající čas na odezvu, když se mezi dvěma loděmi mění práva a povinnosti, je obsaženo v pravidle 15, které přiznává lodi, na kterou přešla povinnost vyhýbat, „místo k vyhýbání“. Toto pravidlo nepožaduje od lodi zcela vpředu předvídat, že bude muset vyhýbat jako návětrná loď, dříve, než loď zcela vzadu získá krytí v závětří.
        Pokud by L neodpadla bezprostředně, mohla porušit pravidlo 15. Poté, kdy L získala závětrné krytí, W okamžitě přitáhla plachty, vyostřila, a proto vyhýbala. Tímto jednáním W, splnila svoji povinnost podle pravidla 11. Odvolání se přijímá; žádná z lodí neporušila pravidla. W je vrácena do pořadí.

USSA 1969/126