PŘÍPAD 59

Pravidlo 18.2(a),(b), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky

Když loď připlouvá ke značce, ale je stále vně zóny a její změna směru směrem ke značce znamená, že lodě, které byly předtím zcela vzadu, jsou s ní nyní ve vnitřním krytí, pravidlo 18.2(a) vyžaduje, aby těmto lodím poskytla místo, bez ohledu na to, zda byla její vzdálenost od značky způsobena tím, že poskytovaly místo dalším lodím, které byly s ní ve vnitřním krytí.

Zjištěné skutečnosti
Pět lodí se blíží k závětrné značce na zadní vítr. Čtyři z nich jsou v krytí vzhledem k lodi A, které je ke značce nejblíže. Pátá loď E, je zcela vzadu vzhledem k lodím A, Ba C v okamžiku, když tyto tři vplouvají do zóny. Když D připlula na úroveň značky a vyostřila, aby ji obeplula, E se dostala do vnitřního krytí vzhledem k D. To se stalo poté, co E vplula do zóny, a předtím, než do ní vplula D. E obeplula značku za loděmi A, B a C, ale jako vnitřní loď vzhledem k D, která jí byla schopna dát místo u značky.

Otázka
Má E nárok od lodi D na místo u značky podle pravidla 18.2(a)?

Odpověď
Ano.
Protože E byla zcela vzadu od A, B a C, když tyto vpluly do zóny, je od ní pravidlem 18.2(a) požadováno, aby všem dala místo u značky. Mezi E a D se však vyvinuly odlišné vztahy. Loď D, aby poskytla místo třem vnitřním lodím, jejichž plachty jsou povoleny, se musí přibližovat ke značce ve směru, který ji přivedl vně zóny. Když E vplula do zóny, byla zcela vzadu vzhledem k D a D byla stále mimo zónu. Proto pravidlo 18.2(b) mezi loděmi D a E neplatilo. Když D vyostřila směrem ke značce, získala E vnitřní krytí a pravidlo 18.2(a) začalo mezi nimi platit. E byla oprávněna k místu u značky, které jí D poskytla.

USSA 1982/250