PŘÍPAD 60

Pravidlo 16.1, Změna směru
Pravidlo 18.1(c), Místo u značky, Platnost pravidla 18
Definice, Vyhýbání
Definice, Místo

Když loď s právem plavby mění směr takovým způsobem, že vyhýbající loď navzdory tomu, že se vyhýbá neprodleně, nemůže s jachtařskou dovedností vyhnout, loď s právem plavby poruší pravidlo 16.1.

Souhrn skutečností
Loď A poté, co obeplula pravobokem návětrnou značku před B a následně odhalzovala na vítr zprava, nezvolila přímou plavbu směrem k další značce, ale z taktických důvodů směřovala vysoko nad ní. Za tímto účelem po halze prudce vyostřila, ale v tomto okamžiku byla její příď proti přídi B, která plula na větru zleva ostře proti větru. Lodě byly nyní od sebe vzdáleny méně než délku trupu. Loď B okamžitě a tak prudce, jak to bylo možné, odpadla, aby zabránila kolizi, ale to by nestačilo. Avšak loď A rychle vyostřila ještě více a obě lodě se minuly velmi těsně, ale bez doteku. Protestní komise přijala a potvrdila protest lodě A podle pravidla 10. B se odvolala s prohlášením, že A porušila pravidlo 16.1 tím, že neposkytla lodi B místo k vyhýbání.

Rozhodnutí
Odvolání lodi B se vyhovuje, je znovu zařazena do pořadí a loď A je diskvalifikována.
        Taktická přání nezbavují loď jejich povinností podle pravidel. A si sice nohla zvolit libovolný směr pro plavbu k závětrné značce, ale neměla právo vyostřovat směrem k B takovým způsobem, že B se nemohla vyhnout. Navzdory tomu, že B odpadla tak prudce, jak to je bylo možné, mohla vzniknout vážná kolize, kdyby se A nevyhnula prudkým vyostřením. Jakkoliv se společným úsilím vyhnuli kolizi, nemění se v tomto případě závěr, že když A přehodila na vítr zprava, stala se lodí s právem plavby a pokračovala ve změně směru, neposkytla lodi B v žádném okamžiku prostor pro ni nezbytný, který potřebovala pro bezprostřední manévr provedený „s jachtařskou dovedností“, aby umožnila lodi A plachtit svým směrem bez nutnosti výhybného manévru. Proto z tohoto důvodu A porušila pravidlo 16.1.
Ačkoliv obě lodě byly v zóně značky, pravidlo 18 neplatilo, protože B ke značce teprve připlouvala, zatímco A již od ní odplouvala. Proto A nebyla pro porušení pravidla 16.1oprávněna ke zproštění viny podle pravidla 18.5(b).

USSA 1975/178