PŘÍPAD 63

Pravidlo 18.2(b), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky
Pravidlo 18.5(b), Místo u značky: Zproštění viny
Definice, Místo u značky

Když je u značky k dispozici místo pro loď, která na něj nemá právo, může jej na své vlastní riziko využít.

Souhrn skutečností
Dvě lodě A a B se téměř na čistý zadní vítr přibližovaly k závětrné značce, aby ji obepluly. Lodě byly v krytí, loď B jako vnější. Další loď C plula dále vzadu. A stejně jako B minuly značku ve vzdálenosti okolo jedné délky trupu a ponechaly dostatek místa pro C tak, že mohla obeplout značku ve vnitřní pozici. Loď B, protože byla vnější vzhledem k A, nemohla vyostřit a ani v žádném okamžiku neplachtila směrem, při kterém by mohlo dojít ke kolizi s lodí C. Ke kolizi nedošlo. B protestovala na C.

Protestní komise zamítla protest lodě B s tím, že C neporušila žádné pravidlo, když proplula mezi lodí B a značkou a ani nenutila loď B k provedení vyhýbacího manévru a ani jí nebránila ve vyostřování. B se odvolala na základě toho, že jednání C zabránilo jejímu zamýšlenému manévru, kterým mělo být zpomalení, odpadnutím a následným vyostřením za zádí A.

Rozhodnutí
Odvolání lodě B se zamítá. Když B vplula do zóny, byla zcela vpředu před C, takže pravidlo 18.2(b) požadovalo po C, aby poskytla lodi C místo u značky. Pravidlo 12 (a později pravidlo 11) rovněž požadovalo po C, aby se vyhýbala B. B nebyla povinna poskytnout C místo u značky. Avšak B, protože tomu nemohla zabránit, místo poskytla a protestní komise zjistila, že nebyla v pozici, aby udělala něco jiného. Když C proplouvala mezi lodí C a značkou, neporušila žádné pravidlo.
        Když loď dobrovolně nebo neúmyslně vytvoří místo pro jinou loď, která na takové místo nemá podle pravidel nárok, a neudělá nic nebo nenaznačuje jakýkoliv požadavek na něj, může druhá loď na svoje riziko tuto výhodu přijmout. Riziko, které na sebe bere, je, že loď s právem na místo u značky může být schopna zavřít mezeru mezi sebou a značkou, když popluje svým správným směrem. V tomto případě, loď s právem na místo u značky bude zproštěna viny, pokud poruší pravidlo sekce A nebo pravidla 15 nebo 16 (viz pravidlo 18.5(b)), a pouze pravidlo 14 ji může omezovat, pokud udělá rychlý a agresivní pokus zavřít mezeru mezi sebou a značkou.

 
RYA 1984/1