PŘÍPAD 65

Sportovní chování a pravidla
Pravidlo 2, Čestné plachtění
Pravidlo 30.3, Startovní tresty: Pravidlo černé vlajky

Pravidlo 69.1, Obvinění z hrubého jednání: Jednání protestní komise

Když loď ví, že porušila pravidlo černé vlajky, je povinna neprodleně vzdát. Když tak neučiní a úmyslně překáží jiné lodi v závodě, dopouští se hrubého porušení sportovního chování a pravidla 2 a její kormidelník se dopouští hrubého jednání.

Souhrn skutečností
Při startu čtvrté rozjížďky byla A zřetelně nejméně tři délky trupu na dráhové straně startovní čáry. Platilo pravidlo 30.3, proto ji závodní komise diskvalifikovala bez projednání. A, ačkoliv věděla, že byla při svém startovním znamení přes startovní čáru, pokračovala v závodě a stínila po celé první křižování loď B. B protestovala loď B pro porušení pravidla 2.
        Protestní komise potvrdila diskvalifikaci A podle pravidla 30.3. Rovněž rozhodla, že loď A porušila pravidlo 2, když pokračovala v závodě a stínila B, i když věděla, že porušila pravidlo 30.3. Uděleným trestem byla, jak je vyžadováno pravidlem 90.3(b), neškrtatelná diskvalifikace. Později tentýž den svolala podle pravidla 69 projednávání a označila jednání kormidelníka lodě A, když stínil loď B, jako porušení sportovního chování a pravidla 2. Rozhodla, že jednání kormidelníka bylo hrubým jednáním a vyloučila jej ze závodu a loď A diskvalifikovala ze všech rozjížděk závodu. A se proti rozhodnutí protestní komise odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě A je zamítnuto.
        A byla správně diskvalifikována ze čtvrté rozjížďky pro porušení pravidla 30.3. Protestní komise zjistila jako skutečnost, že kormidelník věděl, že byl na dráhové straně startovní čáry v okamžiku startovního znamení a že bude za porušení pravidla 30.3 diskvalifikován a že vážně překážel druhé lodi v závodě. A se jasně dopustila vážného porušení Sportovního chování (viz. Sportovní chování a pravidla) a pravidla 2. Protestní komise při vyloučení kormidelníka ze závodu jednala správně podle pravidla 69.1.

RYA 1984/7