PŘÍPAD 66

Pravidlo 64.1(a), Rozhodnutí: Tresty a zbavení viny
Pravidlo 85, Řízení se pravidly

Závodní komise nemůže změnit nebo odmítnout započítat rozhodnutí protestní komise včetně rozhodnutí, které je založena na hlášení odborného orgánu, který je kvalifikován k rozhodování otázek ohledně měření.

Zjištěná fakta
Závodní komise protestovala pro měřičské chyby podle pravidla 60.2 na řadu lodí. Protestní komise po projednání dospěla k názoru, že je přesvědčena o tom, že je důvodná pochybnost o výkladu nebo aplikaci odpovídajících třídových pravidel. Podle pravidla 64.3(b) se v této věci obrátila na třídovou asociaci, která je kvalifikovaným orgánem k řešení takovýchto otázek. Třídová asociace oznámila, že všechny lodě, kterých se to týká, porušily třídové pravidlo. Protestní komise přijala toto hlášení a lodě diskvalifikovala. Poté Závodní komise odmítla provést toto rozhodnutí a prohlásila, že je z různých důvodů nespravedlivé.

Otázka
Může závodní komise měnit nebo nevykonat rozhodnutí protestní komise, ať už je či nikoliv založeno na hlášení podle pravidla 64.3(b)? Jestliže ne, kdo může takto jednat?

Odpověď
Pravidlo 85 stanoví, že se závodní komise musí řídit pravidly. Závodní komise nemá pravomoc nad protestní komisí a není oprávněna měnit nebo odmítnout provést jakékoliv rozhodnutí, které protestní komise učinila. Pravidlo 64.1(a) předpokládá, že rozhodnutí protestní komise o potrestání musí být provedeno.
V tomto případě je závodní komise a každá protestovaná loď stranou projednávání. Podle pravidla 66 se strana může žádat o znovuotevření protestu na základě toho, že protestní komise učinila vážný omyl nebo že je k dispozici vážné nové svědectví. Také podle pravidla 70.1 strana se může proti rozhodnutí protestní komise odvolat.

RYA 1984/16