PŘÍPAD 67

Část 2 Preambule
Pravidlo 69.1, Obvinění z hrubého jednání: Jednání protestní komise

Když se loď, která závodí, potká s lodí, která nezávodí, obě jsou povinny se řídit státními pravidly plavby. Když podle těchto pravidel je závodící loď povinna vyhýbat a úmyslně narazí do druhé, může být potrestána pro hrubé jednání.

Souhrn skutečností
Podle platného plavebního řádu loď W, která závodila, musela vyhýbat lodi L, která nezávodila. W chtěla plout nižším směrem ke značce a volala na L, která odmítla reagovat. W potom záměrně udeřila L několikrát svým ráhnem a tím způsobila škodu.
        L informovala závodní komisi o chování lodě W. Závodní komise protestovala na W a bylo svoláno projednávání. W byla diskvalifikována pro porušení pravidla 11 a 14. W se odvolala na základě toho, že závodní pravidla neplatila, a následkem toho nebyla závodní komise oprávněna ji diskvalifikovat.

Rozhodnutí
Odvolání lodě W se zamítá. Preambule k Části 2 závodních pravidel jasně říká, že když W potkala L, bylo od W požadováno jednat v souladu se státními pravidly plavby (poznámka - u nás s Řádem plavební bezpečnosti). Navíc W byla také subjektem závodních pravidel jiných, než pravidel Části 2. W nedodržela státní pravidla plavby a úmyslně narazila a poškodila L a tím se dopustila hrubého porušení nejen pravidel ale i dobrých mravů.
        Rozhodnutí protestní komise se potvrzuje, ale W je diskvalifikována podle vhodných státních pravidel plavby a nikoliv podle závodního pravidla 11 nebo pravidla 14. Obě tato pravidla jsou pravidla Části 2, která by mohla být použita pouze, kdyby měly obě lodě úmysl závodit, závodily. W se také dopustila hrubého porušení státních pravidel a hrubého porušení dobrých mravů a protestní komise byla oprávněna vyhlásit projednávání podle pravidla 69.1.

KNWV 2/1982