PŘÍPAD 68

Pravidlo 62.1, Náprava
Definice, Závodit

Opomenutí závodní komise zjistit, že handikapový certifikát je neplatný, nedává lodi nárok na nápravu. Loď, která mohla porušit pravidlo a která pokračuje v závodě, si uchovává svoje práva podle pravidel Části 2 a rovněž své právo na protest nebo odvolání, i když je později diskvalifikována.

Souhrn skutečností
V dálkovém závodě protestovala loď A na loď B podle pravidla Části 2 a loď B byla diskvalifikována.
        B požadovala nápravu. Uvedla, že se při projednávání protestu v předchozí rozjížďce vyjasnilo, že A nemá obnovený svůj hendikepový certifikát a proto nebyla oprávněna se do dálkového závodu přihlásit. B dále tvrdila, že protože A byla nezpůsobilá se přihlásit do závodu, nebyla lodí, která závodí; Proto B neměla důvod přijmout trest nebo vzdát a rovněž A neměla právo na protest podle pravidla 60.1.
        Protestní komise zamítla žádost o nápravu lodě B s tím, že neplatnost hendikepového certifikátu A nemění skutečnost, že ve smyslu definice byla lodí, která závodila, a měla tedy nárok na svá práva podle Části 2 závodních pravidel. B se odvolala.

Rozhodnutí
Odvolání lodě B se zamítá. Opomenutí závodní komise zjistit neplatnost hendykepového certifikátu lodě A a zabránit ji, aby závodila, nebylo takovou chybou, která by ve smyslu pravidla 62.1 zhoršila konečné umístění lodě B. A proto protestní komise správně odmítla žádost lodě B o nápravu. A byla lodí, která měla v úmyslu závodit před svým přípravným znamením, a lodí, která i poté závodila. Pravidla části 2 se na ni uplatňují a stejně tak na všechny další lodě, které závodily. Principy sportovního chování požadují po lodi, aby přijala trest nebo vzdala, když si uvědomí, že porušila pravidlo, ale jestliže pokračuje v závodění, zůstávají ji práva podle pravidel Části 2 a také právo na protest a odvolání. Pravidla Části 2 zahrnují všechny lodě, které závodí, ať už některá z nich je či není z jakýchkoliv důvodů později diskvalifikována.

CYA 1978/40