PŘÍPAD 69

Pravidlo 42.1, Pohon: Základní pravidlo

Pohyb lodě po jejím přípravném znamení, který je výsledkem pohonu jejím motorem před tímto znamením, není porušením pravidla 42.1.

Zjištěné skutečnosti
Na nezvlněném moři a při větru 1–2 uzly připlouvají před svým přípravným znamením lodě na motor do startovního prostoru rychlostí 5–6 uzlů. V okamžiku přípravného znamení se pohybují stejnou rychlostí, avšak bez použití motoru. 2 a půl minuty před startovním znamením vytahují plachty a zpomalují na 2 uzly.

Otázka
Poruší pravidlo 42.1?

Odpověď
Ne. Loď začíná závodit při svém přípravném znamení. Během doby, ve které loď závodila, užívala vítr jako zdroj síly tak, jak je to vyžadováno pravidlem 42.1. Její pohyb byl výsledkem síly vytvořené motorem, který ji poháněl předtím, než závodila. Pravidla nevyžadují, aby loď v okamžiku, kdy začíná závodit, byla v určitém pohybu respektive bez pohybu. Proto nebylo porušeno pravidlo 42.1.

USSA 1986/269