PŘÍPAD 70

Pravidlo 11, Na stejném větru, Krytí
Část 2, Oddíl C Preambule
Pravidlo 18.2(b), Místo u značky: Poskytnutí místa u značky
Pravidlo 18.5(a), Místo u značky: Zproštění viny
Definice, Místo u značky

Vnitřní loď v krytí, která má právo na místo u značky a dostává jej, musí vyhýbat jako návětrná loď. 

Souhrn skutečností
Lodě L a W délky okolo 14 stop (4m) metrů pluly na větru zprava rychlostí okolo 4 uzlů a přibližovaly se k návětrné značce, kterou musely obeplout pravobokem. Lodě byly v krytí. Návětrná loď byla mírně vpředu. W požádala o místo a L odpověděla: „Místo bude dáno, až když bude potřeba“. Posléze, když byly 20 stop (6m) od značky, došlo ke kontaktu mezi boky lodí. Nedošlo ke škodě ani zranění. L protestovala W s tím, že W porušila pravidlo 11.
        Protestní komise diskvalifikovala L, protože neposkytla W místo, jak si o ně řekla, aby mohla plout ke značce. L se odvolala.

Rozhodnutí
Před a v okamžiku kontaktu, pravidlo 11 požadovalo po W, aby se vyhýbala L a pravidlo 18.2(b) požadovala po L, aby W poskytla místo u značky. Když W plula ke značce, porušila pravidlo 11, protože plula příliš blízko L, až pro L bylo nutné jednat, aby zabránila doteku. Diagram přijatý protestní komisí ukazuje, že od okamžiku, kdy W vplula do zóny až po okamžiku doteku, L poskytovala W místo, aby mohla plout ke značce. Proto porušení pravidla 11 lodí W nebylo následkem toho, že by L neposkytla W místo u značky. Z tohoto důvodu nemůže být W zproštěna viny pro porušení pravidla 11.
        Obě lodě mohly snadno zabránit kolizi, a proto obě porušily pravidlo 14. Avšak protože dotek nezpůsobil škodu ani zranění a protože L byla lodí s právem plavby a W lodí s právem na místo u značky, žádná není penalizována podle pravidla 14. (viz pravidlo 14(b)).
        Odvolání lodě L je přijato. Bude vrácena do pořadí a loď W je diskvalifikována pro porušení pravidla 11.

USSA 1988/273